Tiit Reinart • 27. november 2007 kell 22:00

Võitja jätab oma edust rääkimata

Merktransi kodulehekülje andmeil hõlmab firma profiil peaaegu kõiki tegevusalasid, mis on seotud erinevate veoste transportimisega rahvusvahelises kaubanduses. Merktransi tegevus jaguneb kolme osakonna vahel: raudteevedude osakond ning prahtimis- ja agenteerimisosakonnad.

Raudteevedude osakond asutati 1992. aastal ning see tegeleb kaubaveoga nii Eestis kui ka välismaal. Lühikese ajaga seati sisse head sidemed Venemaa teede- ja sideministeeriumiga ning Eesti Raudtee juhatusega, samuti ekspediitorite ja veoseomanikega Venemaalt, Lätist, Leedust, Valgevenest ja Ukrainast. Alates 1997. aastast on Merktrans veetud kaupade koguselt üks Eesti suurimaid ekspediitoreid. Tegeldakse nii transiitvedude organiseerimise kui ka Eesti kohaliku turu jaoks mõeldud veostega. Töötatakse koos stividorfirmade, tolliterminalide ja -ladudega, samuti pakutakse vagunite liikumise jälgimisteenust.

Tänavu aasta algas Merktansile ärisuhete loomisega Ukrainas. Firma esindaja Aleksandr Nakonetšnõi oli jaanuaris Andrus Ansipit saatnud äridelegatsiooni koosseisus Ukrainas. Ukrainas osaleti kohaliku kaubandus-tööstuskoja korraldatud äriseminaril, külastati Mäetööstuse Instituuti ning kohtuti kohalike ettevõtjatega. Oblasti administratsioon tutvustas äridelegatsioonile Dnepropetrovski oblasti energeetika ja elektroonika valdkonna teaduslikke töid ning esitles kohalikke Eesti ettevõtjaid. Samuti külastati tehast Vesta-Dnipro.

Ometigi ei ole käimasolev aasta kujunenud ettevõttele nii edukaks kui eelmine. Esimese poolaasta käive oli 154,5 miljonit krooni. Eelmise aasta sama perioodi käive oli aga 234,3 miljonit krooni. Ettevõtte kuue esimese kuu kasum majandustegevusest oli sel aastal 10,3 miljonit krooni, eelmise aasta sama perioodi kasum 27,8 miljonit krooni. Võimalik, et ka siin on märksõnaks aprillisündmused. On ju Merktransil oma vedur ja veerevkoosseis (tsisternid) naftasaaduste veoks, mis võisid pärast aprillisündmusi tööta jääda.

Ettevõtte põhilised veosed on puit ja saematerjalid, mustmetall, paber, puuvill, toiduained, seadmed, keemiatööstuse tooted, ehitusmaterjalid ja mineraalkütus. Kaupu veetakse nii tavalistes vagunites kui ka platvormile paigutatavates merekonteinerites, samuti ekspedeeritakse kiiresti riknevaid veoseid termos- ja külmutussektsioonides.

Hetkel kuum