2. detsember 2007 kell 22:00

Eestlane eelistab pigem puidust maja

Nagu eestlasele kohane, on enamikul soov või täitunud unelm eramajas elamine. Ainult 18% vastanutest kinnitas, et neil puudub soov elada majas ning 12%, et juba elavad majas. Tervelt 70% küsitletutest avaldas soovi kunagi maja soetada. Küsiti, millist maja eelistatakse, jaotades võimalikud variandid kolmeks: kivist, betoonist või puidust. Üldjoontes jagunes arvamus pooleks.

Puitmaja on 53% vastanutest rohkem eelistanud kui kivimaja. Toodi välja erinevaid põhjusi, miks just puitmaja on eelistatud: tervislik, mõnus, looduslähedane, hingab, inimsõbralik, parema sisekliimaga, ökoloogilise mõtteviisiga, kodusem jm.

Kivimajade puhul rõhuti peamiselt vastupidavusele ja tulekindlusele.

Autor: Andreas Sipsakas

Hetkel kuum