17. detsember 2007 kell 19:12

HIVi nakkavuse saladus peitub spermas

Spermas sisalduvad peptiidkiud võivad HIVi ülekandel olla olulisemad kui viiruse hulk.

Saksa teadlased on teinud kindlaks, et spermas sisalduvad peptiidkiud võivad tõsta HIV ülekande määra kuni 100 000 korda. Kui uuringu tulemused leiavad kinnitust ka kliiniliste katsete käigus, võib see viia täiesti uue lähenemiseni HIV leviku tõkestamisel, kirjutas Nature vahendusel Eesti geenikeskus.

Frank Kirchhoff Ulmi ülikoolist ja Wolf-Georg Forssmann IPF PharmaCeuticalsist eraldasid spermas sisalduvaid peptiide ja väikeseid valkusid ning testisid nende toimet HIV levikule rakukultuurides. Selgus, et spetsiifilise valgu PAP fragmendid suurendasid oluliselt HIV ülekande määra. Fragmendid olid eriti aktiivsed, kui nad olid koondunud amüloidfibrillide kiududeks.

Peptiidikiud tõstsid HIV ülekande määra 30-400 000 korda. Süstides loomkatsetel rottidesse peptiidfiibreid ja HIV, oli nende rottide nakatumismäär viis korda kõrgem kui ainult HIV süsti saanud rottidel.

Lähem analüüs näitas, et peptiidikiud seonduvad vahetult HIV-ga ja aitavad viirusel kontakteeruda rakukultuuris leiduvate peremeesrakkudega, mis viitab võimalusele, et blokeerides HIV seostumise peptiidkiududega vähendaks see ilmselt ka HIV edasikandumise määra.

Hetkel kuum