Olavi Kärsna • 20. jaanuar 2008
Jaga lugu:

FIE ei pea iseendale riskianalüüsi koostama

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi ei pea FIEd ise endale riskianalüüsi tegema, seadus mõtleb eelkõige palgatöötajaile.

Seadusse FIEde sissekirjutamist põhjendati nii ja naa, minule jäi nendest juttudest meelde see, et nad on kaaskodanikele väga suure ohu allikaks, sest nende töövahendid on enamasti korrast ära. Aga nad on ikkagi iseendale tööandjad - teevad kõik ise, ja seetõttu on nendega lood põhimõtteliselt teised, kui tööandja-töötaja vahekord.

Nimelt sellepärast on FIEdele midagi ette kirjutatud ainult seaduse N 12 kahes lõikes.

Sisuliselt on kõik need nõudmised esindatud N 12 lõikes 7: füüsilisest isikust ettevõtja tagab igas tööolukorras temale kuuluvate töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude seadmete korrasoleku ja nõuetekohase kasutamise. Lõige 8 lisab, et kui FIE töötab samal ajal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, peab ta töid korraldavat tööandjat oma tegevusega seotud ohtudest teavitama ja tagama, et tema tegevus ei ohustaks teisi töötajaid.

Riskianalüüsi jutt FIEde endi kohta ei kehti, sellest rääkivate paragrahvide numbrid on suuremad kui 12. Nii et tööinspektsioon ei saa FIElt endalt riskianalüüsi nõuda, ja mul on tunne, et ega nad seda tahagi. Need hirmujutud uksele koputavast inspektorist pole mitte inspektsioonist alguse saanud.

Kodus töötavat inimest kontrollida pole Eesti ametnikel aga niisama lihtsalt võimalik.

Põhiseaduse N 33 kohaselt on kodu puutumatu. Kunagi oli maksuametil probleem, et kuidas nende kodus tegutsejate kontrollimisega on, ja nad otsustasid, et põhiseadus koju sisselaskmist kontrollimise eesmärgil nõuda ei luba. Selleks peab olema juhtunud midagi kriminaalset, ja siis on tegemist millegi tõsisemaga, kui kontroll.

2002. aastast kehtivasse maksukorralduse seadusse on juba sisse kirjutatud, et koju sisselaskmist ei või maksuametnik nõuda ka siis, kui kodus toimub ettevõtlus.

Põhiseadus on meil aga kõigi jaoks üks.

Nii et kuigi kodus laua taga kirjutav FIE peab tagama laua, tooli ja arvuti korrasoleku ja nõuetekohase kasutamise, ei tule keegi teda kontrollima ja ei nõua ka toolilt mahakukkumise võimalikkuse kirjalikku analüüsi.

Jaga lugu:
Hetkel kuum