Riik paneb pankade kasumitele päitseid pähe

Annika Matson 10. märts 2008, 12:59

Rahandusministeeriumis on valminud II samba
ehk kohustuslike pensionifondide haldamistasude alandamise plaan.

Teatavasti on II samba pensionifondide valitsejatele turg riigi poolt garanteeritud - kord juba II sambaga liitunud inimene süsteemist väljuda ei saa.

Isegi konservatiivsed prognoosid näitavad, et pensionifondide valitsemistasu kasv on väga kiire, selgitas Finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht Malle Aleksius. 2007. aastal oli valitsemistasu suuruseks kõikide fondivalitsejate peale kokku 142,5 miljonit krooni, mis ületas 2006. aasta valitsemistasusid 64% võrra. Seega - kahe aastaga fondivalitsejate poolt teenitud valitsemistasu kahekordistus. Kui täna kehtivad valitsemistasu määrad ei muutuks, oleks kohustuslike pensionifondide valitsemistasude suurus kolme aasta pärast (ehk aastal 2011) rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt 441 miljonit krooni. Iga-aastane valitsemistasude kasv ulatub rahandusministeeriumi ennustuse kohaselt edaspidi keskmiselt ligikaudu 60-80 miljoni kroonini aastas. Samas teenuse sisu jääb aastast aastasse sisuliselt samaks.

Finantsinspektsiooni ettepanek oli 2006. aasta lõpus - esiteks kehtestada lihtsam tasude mudel. Täna kehtiv kolmeosaline tasustruktuur (väljalaske-, tagasivõtmis- ja valitsemistasu) peaks muutuma üheks valitsemistasuks. Seeläbi oleks teenuse hindu lihtsam võrrelda. Teiseks oli inspektsiooni ettepanek, et kui turg ise hindu ei reguleeri, on põhjendatud riigipoolne järk-järguline ja senisest tugevam sekkumine teenuse hinnakujundusse. Kolmandaks, et süsteemi efektiivsust on võimalik tõsta ka läbi turu liberaliseerimise, näiteks läbi pensionikoguja õiguste suurendamise fondivalitseja vahetamisel, et osakuomanikul oleks võimalik fondi vahetada sagedamini kui üks kord aastas.

Täna maksab kohustusliku pensionifondiga liitunud töötaja pensionifondi valitsejale kolme liiki tasusid: väljalaske-, valitsemis- ja tagasivõtmistasu.
Väljalasketasu maksab osaku omandaja osaku väljalaskmise eest. Tagasivõtmistasu maksab osaku müüja osaku tagasivõtmise eest. Valitsemistasu on fondivalitsejale makstav tasu pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu arvestatakse pensionifondi turuväärtusest maha igapäevaselt ning selle võrra väheneb osaku puhasväärtus ja seeläbi pensionifondi tehtud investeeringu väärtus. Alates 2007. aastast ei ole väljalasketasul piirmäära (varem oli 3%). Osakute tagasivõtmistasul on täna seadusega sätestatud 1% piirmäär, valitsemistasu piirmäär on 2% (konservatiivsetel fondidel 1,5%).

Rahandusministeeriumi eelnõu kohaselt:

1. Väljalasketasusid alates 2011. aastast ei võeta.
2. Tagasivõtmistasu piirmäär jääb tänasele tasemele (1% osakute puhasväärtusest). Tagasivõtmistasu ei ole aga lubatud võtta kui töötaja vanaduspensioniikka jõudmiseni jääb viis või vähem aastat või vanaduspensioniikka juba jõudnud inimeselt, st pensionile minejalt tagasivõtmistasu ei saa küsida (saab ainult neilt, kes fondi vahetavad).
3. Valitsemistasu piirmäär alandatakse konservatiivsete pensionifondide puhul 1,5 protsendilt 1,2 protsendile. Ülejäänud pensionifondide valitsemistasu puhul on kavas rakendada mahtudest sõltuvaid regressiivseid määrasid. Tasude alanemise täpsed tingimused kehtestatakse rahandusministri määrusega seaduse alusel. Näiteks kui piirmäära aste on 100 miljonit eurot, siis varadele kuni 100 miljonit eurot valitsemistasu on näiteks 1,5%. Kui kohustusliku pensionifondi aktivate turuväärtus ületab 100 miljonit eurot, tuleb seda ületaval osal valitsemistasu alandada minimaalselt 10% võrra. Iga järgneva 100 miljoni euro ületamisel tuleb rakendada valitsemistasu, mis on minimaalselt 10% võrra väiksem võrreldes valitsemistasuga, mis kehtis eelmises 100 miljoni eurot vahemikus.
4. Pensionifondid peavad oma fondi tingimustes sätestama kindlad fikseeritud tasud. Täna on olukord, kus fondi tingimustes sätestatakse ainult tasude ülempiir, mitte kindel määr.
5. Pensionifondi osakuid saab jätkuvalt vahetada kord aastas.

Vaata oma kulusid kohustuslike pensionifondide tasude ja tootluse kalkulaatorist!

Kohustuslike pensionifondide tänased tasud:

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. March 2008, 13:20
Otsi:

Ava täpsem otsing