Kohtla-Järve reovesi ja Matsalu veeprojekt

Projekti valmimisel lahendatakse ligi 60 000 inimese reovee ja ka piirkonna tööstusreovete puhastamise probleem.

Projektis osalevad Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve ja Püssi linn ning Kohtla-Nõmme vald. Projekti elluviija on OÜ Järve Biopuhastus. Selle aasta planeeritavaks väljamakseks Ühtekuulusfondist on 9,7 miljonit eurot ehk 151 miljonit krooni.

Teine suurem projekt on Matsalu alamvesikonna veemajandusprojekt, kus osalevad 18 omavalitsust. Tegemist on väga suure ja laiaulatusliku projektiga, mis algas 2007. aastal ning lõpu tähtajaks on planeeritud 2009. aasta. Projekti lõppedes on 90% piirkonna elanikel võimalus liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga ning saada endale euronõuetele vastav joogivesi.

Projekti viivad ellu AS Matsalu Veevärk ja AS Haapsalu Veevärk. Selle aasta planeeritavaks väljamakseks Ühtekuuluvusfondist on 10,2 miljonit eurot ehk 160 miljonit krooni.

Hetkel kuum