Toetuse kasutamiseks kolm aastat

Eelmise 2000-2006 perioodiga liitus Eesti poole pealt. Praegune uus periood 2007-2013 on aga oluliselt mahukam. Selle perioodi vahendeid on võimalik kasutada 2015. aastani.

Ettevalmistused uue perioodi eurotoetuste käsutamiseks algasid juba kolm aastat tagasi.

Kehtib reegel, et konkreetseks aastaks eraldatud raha peab ära kasutama kolme aasta jooksul - 2007. aastaks eraldatud toetusraha hiljemalt 2010. aasta lõpuks ning 2008. aastaks eraldatud raha 2011. aasta lõpuks.

Praeguse seisuga ei jää keskkonnaministeeriumi kinnitusel selleks aastaks eraldatud raha kasutamata ka projektide takerdumisel, sest seda saab järgmisse aastasse üle kanda.

Väljamakstava välisabi (Ühtekuuluvusfond, Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond) makseid kokku on keskkonnaministeerium planeerinud 2008. aastaks suurusjärku 974 miljonit krooni ja sellest 688 miljonit on mõeldud veeprojektidele. Kõik eelarves planeeritud summad kavatsetakse 2008. aastal ka välja maksta.

Hetkel kuum