Tallinna eelarvest moodustasid mullu tööjõukulud 41%

03. juuni 2008, 17:23

Tallinna tegevuskulud suurenesid 2007.
aastal tulenevalt jätkuvast palgasurvest, tööjõukulud moodustasid eelmise
aasta tegevuskuludest 41%.

2007. aastal töötas linna asutustes ja äriühingutes ning sihtasutustes kokku keskmiselt 19 343 töötajat, sealhulgas 1340 ametnikku. Linna konsolideerimisgrupi bilansi maht oli 20,4 miljardit krooni ja netovara 16,4 miljardit krooni. Bilansi maht suurenes aastaga 4%, netovara 2%. Põhivarad kasvasid aastaga 4%, teatas raepress.

Linna tegevuskuludest moodustasid tööjõukulud 41%, muud tegevuskulud (majandamiskulud ja muud kulud) 37%, põhivara amortisatsioon 15% ja antud toetused 7%. Tegevuskulud 2007. aastal suurenesid tulenevalt jätkuvast palgasurvest.

Aruandeaastal tõusis töötajate palk nii linna ettevõtetes (sh transpordi- ja tervishoiutöötajad) kui ka linna asutustes (haridus-, sotsiaal- ja kultuuritöötajad, üldvalitsemissektor). Majandamiskulud ja muud kulud suurenesid kokku 11%, olles enim mõjutatud teenuste ja kaupade üldisest hinnatõusust. Tulenevalt sisseostetavate teenuste kallinemisest suurenesid kulud ka rajatiste korrashoiuks, kokku keskmiselt 14% Aruannet auditeerinud audiitorfirma Ernst Young Baltic AS andis linna majandusaasta aruandele positiivse järeldusotsuse.

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule kinnitamiseks Tallinna linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande. Tallinna linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes on esitatud andmed linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning linna valitseva ja olulise mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
13. December 2008, 13:10
Otsi:

Ava täpsem otsing