Arco Vara suuromanik on uus tegelane Reiljani skandaalis

Annika Matson 05. september 2008, 15:02

Arco Vara ühe suuromaniku Hillar-Peeter
Luitsalu nimi esineb täna alanud endise keskkonnaministri Villu Reiljani
kohtuprotsessi süüdistusaktis.

Järgneb väljavõte süüdistusaktist:

10.08.2006 toimus keskkonnaministeeriumis koosolek, kus ASi Wipestrex Grupp esindaja Aivo Pärn uuris võimalusi Rävala pst 8 ostmiseks 380 miljoni kroonise pakkumise alusel. Tarmo Sild leppis Hillar-Peeter Luitsaluga kokku, et viimane on nõus vahendama 1,5 miljoni krooni maksmist. Hillar-Peeter Luitsalu vastavast nõusolekust teavitas Tarmo Sild 10.08.2006 oma töökaaslast Üllar Talvistet. Seejärel teatas Tarmo Sild Villu Reiljanile, et ei jõua järgmise päeva õhtuks kokku lepitud kohtumisele, ning lubas kohtuda 12.08.2006.

12.08.2006 kohtusid Tarmo Sild ja Villu Reiljan Virtsu-Kuivastu praami peal.

16.08.2006 andis Villu Reiljan Aivo Pärnale teada, et kõigis küsimustes peab ta rääkima Tarmo Sillaga, misjärel Aivo Pärn ja Tarmo Sild kohtusid advokaadibüroos Lextal.

18.08.2006 arutas Aivo Pärn Rävala pst 8 ostmist Aare Kilbiga. Aivo Pärna sõnul lubas Tarmo Sild, et Rävala pst 8 saab osta 380 miljoni krooni eest, kuid sellisel juhul tuleb ära maksta tagatisraha 31,5 miljonit krooni. Samuti lubas Tarmo Sild jõuda kokkuleppele rendilepingute tähtaja lühendamise osas 5 aastalt 1 aastale. Antud küsimuste otsustamine pidi toimuma vastutasuks 1,5 miljoni krooni maksmise eest.

18.08.2006 vaidlustas OÜ RealWay keskkonnaministri 02.08.2006 käskkirja nr 889 Tallinna halduskohtus (kohtuasi nr 3-06-1652), kuid Tallinna halduskohus oma 23.08.2006 määrusega ja Tallinna ringkonnakohus oma 08.09.2006 otsusega jätsid selle rahuldamata.

22.08.2006 palus Aivo Pärn Tarmo Sillal lükata ostu-müügitehingu kuupäeva 25.08.2006 hilisemaks, Tarmo Sild lubas sel teemal keskkonnaministeeriumis rääkida. Samal päeval esitas AS Wipestrex Grupp Tallinna Halduskohtusse avalduse, milles võttis tagasi oma kaebuse, milles palus tühistada keskkonnaministri 12.07.2006 käskkirja nr 816, millega tunnistati parimaks pakkujaks OÜ RealWay.

22.08.2006 õhtul kohtusid Tarmo Sild ja Aivo Pärn, et arutada Rävala pst 8 ostu-müüki.

Järgmisel päeval, 23.08.2006, rääkis Aivo Pärn Rävala pst 8 ostmisest Anti Selge ja Marcel Vichmanniga. Aivo Pärna selgituste kohaselt andis Tarmo Sild teada, et Rävala pst 8 on võimalik osta 380 miljoni krooniga, ning Tarmo Sild lubas organiseerida, et ostjaks saaks olla AS Wipestrex Consulting. Samas oli sellise tehingu tingimuseks lisakulu ehk 1,5 miljoni krooni maksmine. Aivo Pärna selgituste kohaselt oli Tarmo Sild nõus tagastama OÜ RealWay tagatisraha, kuid seda tingimusel, et tuleb maksta 5–6 miljonit krooni trahvi.

24.08.2006 arutasid Aivo Pärn ja Villu Reiljan lepingu sõlmimise tähtaja edasilükkamise võimalusi. Aivo Pärna sõnul oli ta Tarmo Sillaga arutanud Rävala pst 8 ostmist 380 miljoni krooni eest, kuid ta pole selles ettepanekus päris kindel. Villu Reiljan lubas Tarmo Sillaga antud küsimustes ise rääkida. Tarmo Silla poolt Aivo Pärnale öeldu kohaselt kohtus ta samal päeval Villu Reiljaniga, et antud küsimusi arutada.

24.08.2006 kohtusid Rävala pst 8 Tarmo Sild ja Leon Glikman, kes kinnitas Aivo Pärnale ja Marcel Vichmannile, et Rävala pst 8 on võimalik 380 miljoni krooniga osta. Aivo Pärn kohtus 24.08.2006 õhtul Tarmo Sillaga advokaadibüroos Lextal, et arutada Rävala pst 8 ostu-müüki, ning 25.08.2006 hommikul Villu Reiljaniga.

25.08.2006 taganes AS Wipestrex Grupp Rävala pst 8 ostuks 16.06.2006 esitatud 420 miljoni kroonisest pakkumisest ja ostu-müügitehing jäi ära.

25.08.2006 kuupäevaga komisjoni koosoleku protokolli kohaselt soovitati keskkonnaministril ASile Wipestrex Grupp antud lepingu sõlmimise tähtaja möödumisel nõuda sisse ASi Wipestrex Grupp tagatisraha 31,5 miljonit krooni ning võtta vastu paremuselt kolmas, ASi Wipestrex Grupp 380 miljoni kroonine pakkumine.

Samal päeval nõudis keskkonnaministeerium sisse ASi Wipestrex Grupp tagatisraha 31,5 miljonit krooni, mis samal päeval ka laekus.

25.08.2006 sõlmis AS Wipestrex Grupp keskkonnaministeeriumiga täiendava tagatise kokkuleppe, mille kohaselt tasus AS Wipestrex Grupp keskkonnaministeeriumile samal päeval 3,8 miljonit krooni.

25.08.2006 otsustas keskkonnaminister Villu Reiljan oma käskkirjaga nr 1003 võtta vastu paremuselt kolmas, ASi Wipestrex Grupp 380 miljoni kroonine pakkumine ning ostu-müügilepingu sõlmise tähtajaks määrati 31.08.2006.

30.08.2006 hoiatas Daisy Tauk, et Aivo Pärn ei maksaks temalt küsitut.

31.08.2006 sõlmiti ASi Wipestrex Grupp ja keskkonnaministeeriumi vahel Rävala pst 8 ostu-müügileping, hinnaga 380 miljonit krooni, koos rendilepingute säilimise tingimusega 5 aastaks. Pärast lepingu sõlmimist leppisid Aivo Pärn ja Villu Reiljan kokku, et kohtuvad järgmisel nädalal.

04.09.2006 laekus keskkonnaministeeriumile notarilt tehingu summa 376,2 miljonit krooni.

04.09.2006 leppisid Aivo Pärn ja Hillar-Peeter Luitsalu kokku kohtumise 06.09.2006 Hillar-Peeter Luitsalu kontoris. Kohtumisel tuletas Hillar-Peeter Luitsalu Aivo Pärnale meelde, et tal on Tarmo Silla ees 1,5 miljoni kroonine kohustus täita. Aivo Pärn tunnistas, et tal on kohustus täitmata, ja lubas seda teha. Pärast kohtumist Hillar-Peeter Luitsaluga arutas Aivo Pärn toimunud kohtumist Anti Selgega. Aivo Pärna sõnul ootas Hillar-Peeter Luitsalu teda koos rahaga.

11.09.2006 arutasid Villu Reiljan ja Aivo Pärn võimaliku kokkusaamise aja üle ning otsustasid kohtuda 16.09.2006 õhtupoolikul.

19.09.2006 arutas Aivo Pärn Anti Selgega kujunenud olukorda. Aivo Pärna sõnul ootas Tarmo Sild temalt raha, kuid ta ei kavatsenud maksa enne, kui on kohtunud Villu Reiljaniga.

19.09.2006 palus Aivo Pärn Marcel Vichmannil küsida Leon Glikmani käest, kas viimane on nõus Tarmo Silla käest uurima, kas seoses Rävala pst 8 ostmisega Tarmo Sillaga kokku lepitud 1,5 miljonit krooni tuleb ikka ära maksta. Aivo Pärna ja Marcel Vichmanni vestluse kohaselt oli 1,5 miljonit krooni mõeldud Tarmo Silla ja Hillar-Peeter Luitsalu kaudu ministrile maksmiseks selle eest, et Rävala pst 8 otsustati müüa 380 miljoni krooniga.

22.09.2006 kohtusid Tarmo Sild ja Aivo Pärn Tallinnas, aadressil Müürivahe 14, kus Tarmo Sild esitas Aivo Pärnale keskkonnaminister Villu Reiljani nõudmise maksta ära lubatud 1,5 miljonit krooni, misjärel oleks võimalik arutada Aivo Pärnaga seotud ettevõtete suhtes täiendavate soodsate otsuste tegemist, milleks oli ASi Wipestrex Grupp ja OÜ RealWay tagatisraha tagastamine, mida Tarmo Silla sõnul minister Villu Reiljan oli nõus kaaluma. Tarmo Silla selgituste kohaselt oli minister Villu Reiljan kõigest teadlik ning tagatisrahade küsimuse arutamise tingimuseks oli varem Aivo Pärna poolt lubatud 1,5 miljoni krooni maksmine. Aivo Pärn lubas raha ära maksta, kuid soovis enne seda Villu Reiljaniga kohtuda, mida Tarmo Sild tal ka teha soovitas.

06.10.2006 ja 08.10.2006 arutasid Aivo Pärn ning Marcel Vichmann ASi Wipestrex Grupp ja OÜ RealWay tagatisrahade küsimust. Aivo Pärn oli seisukohal, et nõutud raha tuleb ära maksta, kuna siis saab tagatisrahad tagasi. Marcel Vichmann sellega ei nõustunud ning soovis oodata.

27.10.2006 müüs AS Wipestrex Grupp Rävala pst 8 kinnisasja 441 miljoni krooni eest OÜ-le Wipestrex Consulting (nüüdne Rävala Kaheksa OÜ), mille osanik oli AS Wipestrex Grupp.Samal ajal on OÜ Rävala Kaheksa osad müüdud ASile Go Group. 29.10.2006 arutas Aivo Pärn Rävala pst 8 ja selle 380 miljoni krooniga müümise otsustamisega seotud raha küsimist Aivar Urmiga. Aivo Pärna seisukoht oli, et nõutud 1,5 miljonit krooni tuleks ära maksta.

05.01.2007 jäeti Tallinna halduskohtu otsusega rahuldamata OÜ RealWay kaebus keskkonnaministri 02.08.2006 käskkirja nr 889 tühistamiseks. 22.10.2007 otsustas Tallinna ringkonnakohus oma otsusega tühistada antud keskkonnaministri käskkiri, kuna selle andmiseks puudus õiguslik alus ning see oli vastuolus riigivara seaduse ja riigivara võõrandamise korraga, mille kohaselt sõlmitakse ostu-müügileping isikuga, kelle pakkumise on müügi otsustaja tunnistanud parimaks. Keskkonnaministeerium esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonikaebuse, kuid Riigikohus ei võtnud seda 28.01.2008 menetlusse.

20.02.2007 rahuldas Harju maakohus tsiviilasjas nr 2-06-39234/34 hagi tagaseljaotsusega ja mõistis Eesti Vabariigilt välja 31 500 000 krooni OÜ RealWay kasuks. Samuti mõisteti Eesti Vabariigilt alates 07.08.2006 välja viivitusintress arvestusega 0,5% 31 500 000 kroonilt päevas kuni põhinõude täitmiseni OÜ RealWay kasuks. 23.02.2007 esitas kostja tagaseljaotsusele kaja ja kirjaliku vastuse hagile. 26.02.2007 määrusega rahuldas Harju maakohus kaja ja taastas tsiviilasja menetluse. 15.02.2008 mõistis Harju Maakohus Eesti Vabariigilt välja 31 500 000 ja viivitusintress summas 4 739 437 krooni ja alates 09.01.2008 viivitusintress protsendina põhinõudest s.o 31 500 000 krooni kuni põhinõude täitmiseni VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras OÜ-u RealWAY kasuks. Kohtuotsuse peale on esitanud apellatsioonkaebuse Keskkonnaministeerium 12.03.2008 ja OÜ RealWay 24.03.2008.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
19. September 2008, 10:29
Otsi:

Ava täpsem otsing