Metsaomanikud saavad mitmeid toetusi

Hille Tressum 12. september 2008, 08:47

Metsaomanik saab toetust metsa majandusliku
väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju
ennetamiseks.

Erametsakeskus alustab septembris esmakordselt metsa majandusliku väärtuse parandamise, kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise toetuse taotluste vastuvõttu. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 raames makstavat toetust saavad taotleda erametsaomanikud ja metsaühistud. Uute eurotoetuste taotluste vastuvõtt kestab kuni oktoobri keskpaigani.

Metsa majandusliku väärtuse parandamise toetust saab taotleda metsamaale, millel on olemas metsamajandamiskava. Kui metsamaa suurus on väiksem kui kaks hektarit, metsamajandamiskava kohustust ei ole. Toetatakse hooldusraiet kuni 30-aastases puistus, kasvavate puude laasimist metsa tootmispotentsiaali tõstmiseks, metsa uuendamist liigilise koosseisu parandamiseks, metsatehnika ja metsatarvikute soetamist, aga ka ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja –kahjustuste ennetamist.

Kahjustatud metsa taastamise toetust saab taotleda loodusõnnetuses või tulekahjus kahjustatud metsa taastamiseks. Loodusõnnetuseks loetakse metsamaal tormi või trombi põhjustatud tuuleheide või –murd. Toetatakse uue metsakultuuri rajamist, looduslikule uuenemisele kaasaaitamist ja metsakultuuri hooldamist.

Metsatulekahju ennetamise toetust saavad taotleda metsaomanikud, kelle mets asub suure või keskmise metsade tuleohuga piirkonnas, nagu Harju, Ida- ja Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Tartu, Võru, Lääne ja Valga maakond. Toetatakse tulekaitseobjekti tähistamist, tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmist, mineraliseeritud tuletõkestusriba või –vööndi rajamist või korrashoidmist ning suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamist ja tähistamist.

Vormikohaselt koostatud metsatulekahju ennetamise projekt tuleb enne taotluse esitamist kooskõlastada päästeameti kohalikus päästeteenistuses, mineraliseeritud tuletõkestusriba või –vööndi rajamise projekt aga ka keskkonnateenistuses.

Toetuste määrad ja maksimaalsed suurused on iga toetatava tegevuse puhul erinevad. Metsatehnika soetamist toetatakse näiteks 50 % ulatuses kogusummast ja toetuse maksimaalne suurus on enam kui kolm miljonit krooni taotleja kohta programmiperioodil. Tulekaitseobjekti tähistamise toetuse määr on aga 80% kogusummast, toetuse suurus ei ole piiratud.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
12. September 2008, 08:47
Otsi:

Ava täpsem otsing