Kruuda võtab 700 miljonit laenu

17. oktoober 2008, 10:52

Suures osas Oliver Kruudale kuuluv Kalev
Paide Tootmine ja OÜ Põlva Piim Tootmine (AS Kalev Paide Tootmise omandatav
äriühing) võtavad ühiselt laenu 713,5 miljonit krooni.

AS Kalev Paide Tootmine ja OÜ Põlva Piim Tootmine allkirjastasid Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali ja Bank DnB Nord A/S Eesti filiaaliga ühise laenulepingu, teatas ettevõte börsile.

Leping sõlmiti pankadelt laenu võtmiseks kogusummas 713,5 miljonit krooni. Sellest summast kasutatakse 603,9 miljonit krooni selleks, et AS Kalev Paide Tootmine omandab osaluse OÜs Põlva Piim Tootmine ja Tere ASis ning ülejäänud 109,5 miljonit krooni OÜ Põlva Piim Tootmine finantskohustuste refinantseerimiseks.

Laenusumma väljamaksmisele kehtivad tavapärased seda tüüpi lepingute puhul rakendatavad eeltingimused, sealhulgas Tere AS ja OÜ Põlva Piim Tootmine osaluste omandamise tehingute lõpuleviimine ja tagatislepingute sõlmimine, teatas Kalev börsile.

Tehingu spetsiifilisemate eeltingimustena on kokku lepitud muuhulgas ASi Rubla kohustuses vähendada oma finantskohustusi ja ASi Kalev Real Estate Company kohustuses võõrandada talle kuuluv OÜ BCA Center osalus, samuti on eeltingimuseks ASi Kalev Paide Tootmine aktsiakapitali suurendamine ning ASi Kalev Paide Tootmine ja ASi Tere kohustus sõlmida täiendavad laenulepingud koguulatuses 46,78 miljonit krooni.

Laenulepingus on kokku lepitud tavapärastes seda tüüpi laenude puhul seatavates tagatistes. AS Kalev Paide Tootmine ja OÜ Põlva Piim Tootmine garanteerivad panga ees vastastikuste kohustuste täitmist, täiendavalt garanteerib laenulepingu täitmist AS Rubla.

OÜ Põlva Piim Tootmine ja AS Tere osaluste omandamiseks kasutatava laenuosa 603,9 miljonit krooni tagastamist tuleb alustada vastava laenuosa väljamakse kuupäevast arvestatuna kümnendal kuul. Kokku tuleb teha 75 igakuist tagasimakset, millest 74 makset on igakuiselt summas 5,4 miljonit krooni ja viimane makse on summas 201,2 miljonit krooni.

Intressimakseid tuleb alustada vastava laenuosa väljamakse kuupäevast arvestatuna alates esimesest kuust. Vastava laenuosa intressimääraks on 7,6% aastas, mis muutub sõltuvalt 3 kuu Euriborist.

OÜ Põlva Piim Tootmine finantskohustuste refinantseerimiseks kasutatava laenuosa 109,5 miljonit krooni tagastamist tuleb alustada vastava laenuosa väljamakse kuupäevast arvestatuna neljandal kuul. Kokku tuleb teha 81 igakuist tagasimakset, millest 80 makset on igakuiselt summas 936 449 krooni ja viimane makse on summas 34,6 krooni.


Intressimakseid tuleb alustada vastava laenuosa väljamakse kuupäevast arvestatuna alates esimesest kuust. Vastava laenuosa intressimääraks on 6,6% aastas, mis muutub sõltuvalt 3 kuu EURIBOR-ist.

Tagatised

AS Kalev Paide Tootmine sõlmis laenulepingust tulenevate kohustuste tagamiseks hüpoteekide loovutamise ja ülekandmise lepingud ning hüpoteekide seadmise lepingud, millega seati hüpoteegid ASile Kalev Paide Tootmine kuuluvatele kinnistutele Nordea Panga ja DnB Nord kasuks. Samasisulised lepingud sõlmis ka AS-i Kalev Paide Tootmine tütarettevõtja Valmetek Invest AS.

Lepingutega loovutas senine hüpoteegipidaja ASile Kalev Paide Tootmine ja Valmetek Invest AS-ile kaasomandina kuuluvale kinnistule tema kasuks seatud hüpoteegid Nordea Pangale. Nordea Panga kasuks loovutati hüpoteegid kokku summas 70 miljonit krooni. Lisaks seati eelnimetatud kinnistule (st mõlemale kaasomanikule kuuluvale mõttelisele osale kinnistust) Nordea Panga kasuks ühishüpoteek hüpoteegisummaga 296 miljonit krooni ning 40,7 miljoni krooni suuruse hüpoteegisummaga hüpoteek Nordea Panga kasuks ja samaväärne hüpoteek DnB Nordi kasuks.

Nordea Panga kasuks seatud ühishüpoteek koormab ka AS-i Kalev Paide Tootmine poolt omandatavate OÜ Põlva Piim Tootmine kinnistuid asukohaga Vabriku tn 1c, Savi tn 6c, Jaama tn 20, Jaama tn 20b ja Jaama tn 20c (kõik Põlva linnas) ning Tere AS-ile kuuluvat mõttelist osa kinnistust Raua tn 6, Viljandi.
Samuti kanti lepinguga AS-i Kalev Paide Tootmine poolt omandatavale OÜ-le Põlva Piim Tootmine kuuluvatele eelnimetatud Põlva linnas asuvatele kinnistutele senise hüpoteegipidaja kasuks seatud hüpoteek hüpoteegisummaga 140 miljonit krooni üle Nordea Pangale.

Hüpoteekide seadmise lepingutega samaaegselt sõlmiti alljärgnevad kommertspantide loovutamise ja kommertspantide seadmise lepingud.

AS Kalev Paide Tootmine varale seatud kommertspant summas 52 miljonit krooni loovutati Nordea Pangale.

Samuti kanti Nordea Pangale üle AS-i Kalev Paide Tootmine poolt omandatava Tere AS-i varale seatud kommertspant summas 40 miljonit krooni ja OÜ Põlva Piim Tootmine varale seatud kommertspant summas 55 miljonit krooni. Lisaks seati Nordea Panga kasuks uued kommertspandid Tere AS-i varale summas 182 miljonit krooni ja OÜ Põlva Piim Tootmine varale summas 97 miljonit krooni.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
21. October 2008, 17:37
Otsi:

Ava täpsem otsing