Ain Kivesti • 26. oktoober 2008 • 3 min
Jaga lugu:

Meeskonnakoolitus näitemänguna laval

"Psühhodraama on haarav, mänguline ja sügav enesearendamise meetod, mille kaudu on võimalik arendada oma loovust ja spontaansust toimetulekuks erinevates situatsioonides, kaasa arvatud juhtimissituatsioonid," tutvustab teatraalse taustaga koolitusmetoodikat Teeninduskvaliteedi Instituudi juhataja Tiina Merkuljeva.

"Psühhodraama põhineb arendamisfilosoofial, uurides inimgruppidele olulisi teemasid, probleeme, muresid ja unistusi," selgitab koolituse eesmärke koolituskeskuse Self II konsultant Karin Hango.

Teoreetiliste tarkuste omandamise asemel õpitakse reaalselt tegutsedes ja kogedes. "Elu on aktiivne tegevus ja et elus saavutada positiivseid muutusi, on vaja otsida olukordadele uusi lahendusi tegevuse kaudu. Püüdes lahendusi üksi välja mõelda, jõutakse sageli vaid sügavamasse ummikseisu. Inimesed muutuvad elusamaks, kui juurutavad uusi käitumisi kroonilistes, energiat söövates probleemolukordades," on veendunud arendusfirma Creates konsultant Kaupo Saue.

Koolitus leiabki aset kujutletaval teatrilaval, kus etendatakse kolme etappi. Esimesel etapil ehk soojendusajal püütakse saavutada usaldusväärne õhkkond ja vaba ning avatud olemine mängude ja ülesannete lahendamise kaudu.

"Järgneb aktiivne tööfaas, mis on lavastuse peateema. Mängitakse ja näideldakse läbi erinevaid situatsioone vastavalt koolituse teemale. Lõpetuseks jahutatakse osalejad emotsionaalselt maha ja tehakse kokkuvõtteid," tutvustab koolituse korraldust Tiina Merkuljeva.

Süžeede valik, mida teisel etapil ette kantakse, käsitleb mis tahes elusituatsiooni, -plaani või -unistust. Eesmärk on jagada näitlejatele, kelle rolle mängivad koolitusel osalejad, uusi kogemusi ning vaadelda situatsioone kolleegide pilgu läbi.

Olukord, kus juhil on raske alluvatele hinnanguid anda, juht peab edastama koondamisteadet või alluv ei saa juhilt piisavalt selgeid vastuseid küsimustele - need on vaid mõned näited kursuste teemadest.

Vahetatakse ka rolle. "Kui juht kuulab oma vestlust, olles kõrvalseisjana töötaja rollis, tekivad tal tihti protesti-,

solvumise- või pahameeletunded, kuna talle antakse negatiivset tagasisidet, mitte ei vestelda. Juht saab siis aru, miks töötaja oma käitumist niiviisi parandada ei taha," räägib Saue.

Kui juht vaatab kõrvalt, kuidas kolleeg tema miimikat, sõnu ja tegevust jäljendab, tekib tal mõtteid oma rolli, käitumise, kõnetooni, sõnavaliku ja kogu vestluse protsessi kohta. "Rollivahetus võimaldab näha olukorda ka teise inimese, antud juhul töötaja pilgu läbi," räägib lavastuse eesmärkidest Kaupo Saue.

Moreno Keskuse psühhoterapeut Andres Sild ütleb, et peamised tehnikad, mida kasutatakse, on rolliteooria ja -vahetus. Jäljendatakse kedagi teist, saamaks selgemat ettekujutust tema käitumismallidest ja mõtteviisidest. Teemakesksed koolitused keskenduvad näiteks meeskonnatööle, muutustele organisatsioonis, suhetele või läbipõlemise ennetamisele.

"Psühhodraama ei sobi inimestele, kes mõtlevad väga konkreetselt ega suuda rolle vahetada," rõhutab Hango. Saue toonitab, et kuigi psühhodraama on üle maailma väga edukas organisatsioonide ja juhtide arendusprogrammides, kasutatakse meetodit tihti ka enesearenguks ja isiklike teemadega töötamiseks.

"Psühhodraamat on mõnel juhul seostatud kõlaliselt sarnase psühhotraumaga. Psühhodraama abil on tegelikult võimalik just traumadest üle saada, uurides suhetes esinenud valulisi momente ja leides neile tervemaid käitumuslikke vastuseid," räägib Saue.

Silla sõnul on praktilisel õppimisel tekkinud muutused sisulised ja püsivamad, võrreldes suhtlemiskoolituse või loenguga, kus kuuldu võib peagi ununeda.

"Ükski teine meetod ei võimalda tunnetada olukorda teise mätta otsast või käia teise inimese kingades ning teha seda siin ja praegu," lisab Merkuljeva.

Sõna "psühhodraama" tekitas esialgu ettevaatlikkust. Aga olen rahul, et koolituse valisin. Juhina peame analüüsima erinevaid olukordi, andma hinnanguid ja tagasisidet. Vahel võib see olla üpris raske, sest ka juht on inimene oma mõtete ja tunnetega.

Koolitus õpetas mind ennast analüüsima, olema enda võimete ja võimaluste vastu aus, analüüsima oma käitumist ja suhteid ümbritsevate inimestega, andis julguse enam loovust kasutada. Õpetati vältima vastasseisu ja toimetulekut stressiga.

Kasutasime psühhodraama näitlejaid ühel meie juhtide koolitusel, kus analüüsisime eri situatsioone elust enesest ning õppisime sarnasteks situatsioonideks end paremini ette valmistama ja seeläbi edukamalt toime tulema. See, kui sa näed kõrvalt enda käitumist ning kellegi erinevaid reaktsioone, mis sellisele käitumisele järgneda võivad, on mõtlemapanev ja vahel isegi jahmatav.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt