Silvia Kruusmaa • 27. oktoober 2008 kell 22:00

Kalev maksab trahvi viies osas

Mullu novembris määras börs Kalevile reglemendi nõuete rikkumise eest leppetrahvi summas 250 000 krooni. AS Kalev vaidlustas selle otsuse ning esitas börsi vahekohtule hagiavalduse noteerimis- ja järelevalvekomisjoni otsuse tühistamiseks, teatas börs.

17. oktoobril kinnitas börsi vahekohus börsi ja ASi Kalev vahel sõlmitud kokkuleppe, mille kohaselt tasub Kalev leppetrahvi 250 000 krooni igakuiste 50 000krooniste maksetena.

Kalev avaldas 30. augustil 2007. aastal börsiteatega aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, mille kohaselt oli üldkoosoleku päevakorras 2006/2007. aasta majandusaruande kinnitamine, kasumi jaotamine, audiitori valimine ja tasustamise korra määramine. Üldkoosolekul esitas Kalevi juhatus ettepaneku lisada üldkoosoleku päevakorda täiendavate punktidena põhikirja muutmine, osaluste võõrandamise tehingu kinnitamine ja oma aktsiate omandamiseks võimaluse andmine.

Komisjoni otsusel ei täitnud Kalev teabe hindamise ja avalikustamise kohustust nõuetekohaselt. Kalev oleks pidanud avaldama teabe päevakorra muutmise kohta, samuti osaluste võõrandamise kohta varem kui aktsionäride üldkoosoleku päeval.

Hetkel kuum