Äripäeva paljastatud juhtum tõi välja olulised puudujäägid

25. november 2008, 15:52

Reedeses Äripäevas ilmunud artikkel „Lastekeskuses peitub
pommiladu“ näitab, et lõhkematerjaliladude üle teostatav järelevalve ja
koostöö erinevate riigiasutuste vahel on puudulik, teatas siseministeerium.

Tartus tegutseva lastepäevakeskuse all asub pürotehnikaladu, mille olemasolust polnud linnavõim aastaid teadlik ning milles avastati suvel ehmatamapanevalt suur segadus, kirjutas Äripäev reedel. Juhtumit uurides selgus, et Tartus tegutsenud laole oli väljastanud kasutusloa Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) asejuht Egon Hirvesoo. Tartu linna väitel oleks pidanud aga hoone omanik taotlema kasutusluba omavalitsuselt ning riiklik amet ei oleks tohtinud kasutusluba väljastada.

“Tehnilise järelevalve amet on väljastanud loa lõhkematerjalide ladustamiseks hoones, mis ei vasta selleks ettenähtud tingimustele. Sellega on rikutud nii lõhkematerjalide käitamise kui tuleohutuse nõudeid,” kommenteeris juhtumit siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Priit Laaneste.

„Kuigi lõhkematerjaliladude üle teostab riiklikku järelevalvet lõhkematerjaliseaduses sätestatud pädevuse piires TJA vähemalt kord aastas, viitab juhtum sellele, et ametkondade vahelist koostööd tuleb veelgi tõhustada ja KOV-l ning päästeametil peab olema ülevaade nende territooriumil asuvate pürotehniliste toodete ladudest,“ kirjutas siseministeerium Äripäeva saadetud järelepärimisele vastates.

Siseministeeriumi selgituse kohaselt reguleerivad Eestis pürotehnika käitlemist ja ladustamist peamiselt kaks seadust - lõhkematerjaliseadus ja ehitusseadus.

Lõhkematerjaliseaduse kohaselt peab pürotehnilise toote hoidmiseks olema lõhkematerjali käitlemise luba. Käitlemisloa taotlust menetleb Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ning loa väljastab TJA juurde moodustatud komisjon. Komisjoni kuuluvad lisaks TJA-le Politseiameti, Päästeameti, Kaitsepolitseiameti ja Kaitsejõudude Peastaabi esindajad.

Pürotehnilise toote ladustamiseks peab aga hoonel olema ka ohutustingimustele vastav kasutusluba. Selle väljastab kohalik omavalitsus ning kasutusloa andmine kooskõlastatakse päästekeskusega. Hoonet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, st kui hoone kasutusotstarbeks on määratud büroohoone, siis ei või seda kasutada pürotehniliste toodete ladustamiseks.

Ka Tartu juhtumi puhul algatas TJA lõhkematerjali käitlemisloa menetluse. Kuna omavalitsus oli menetlusse kaasatud, ei kontrollinud päästeamet täiendavalt, kas Tartu linn on käitlemisloa taotlejale ka hoone kasutusloa väljastanud, selgitas siseministeerium. Ministeeriumi väitel kontrollib päästeamet tavaliselt selle üle, sest hoone kasutusotstarve peab vastama pürotehnika hoidmiseks kehtestatud nõuetele. Samuti on praeguseks selgunud, et samas hoones tegutsenud lasteasutusel polnud samuti omavalitsuse poolt väljastatavat kasutusluba.


Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2008, 16:41
Otsi:

Ava täpsem otsing