Arco Vara juhid jäid tänasel koosolekul selgitustega kitsiks

04. juuni 2009, 14:20

Arco Vara oli tänasel aktsionäride
üldkoosolekul aktsionäridele info jagamisega kitsi. Tavapärast ülevaadet 2008.
aasta tulemustest ei tehtud ning aktsionäride küsimused said vastuseks, et
börsiettevõte avaldab infot vaid börsisüsteemi kaudu.

Arco Vara juhatuse esimees Lembit Tampere jäi aktsionäride küsimustele vastates napisõnaliseks. Kuigi koosoleku juhataja pakkus võimalust teha aktsionäridele väike ülevaade ettevõtte eelmise aasta majandustulemustest, Tampere seda kasutada ei soovinud. Põhjuseks toodi asjaolu, et info on börsisüsteemist kättesaadav.

Aktsionäri küsimusele, millal jõuab ettevõte kasumisse ning kuidas sinna jõuda plaanitakse, vastati, et Arco Vara börsiettevõttena ei avalda tulevikuprognoose ning aktsionäride võrdse kohtlemise printsiibi tõttu avaldatakse infot börsiteatena üheaegselt kõikidele huvilistele. Küll kinnitas Tampere, et Arco Varal on piisavalt häid krunte, et tulevikus kasumit teenida.

Uusi suuri projekte ettevõttel lähiajal plaanis alustada ei ole, kuna piisavalt suuri asju on töös, märkis Tampere täienduseks.

Tänasel kordusüldkoosolekul osales seitse aktsionäri ning see moodustas 43,48% häälteõiguslikest aktsionäridest. Eelmisel korral oli kohal 44,8% häälteõiguslikest aktsionäridest. Suurimat aktsionäri Toomas Tooli või tema esindajat kohal ei olnud.

Eelmisel korral jäi aktsionäride üldkoosolek kvoorumi puudumise tõttu ära. Kvoorumit ei saadud kokku, kuna teiste seas ei olnud kohal ka Toomas Tooli. Sel korral oli koosolek olenemata kvoorumi kokku tulemisest otsustusvõimeline.

Tänasel koosolekul kinnitati Arco Vara AS-i 2008. aasta majandusaasta aruanne, otsustati katta aktsiaseltsi kahjum seisuga 31.12.2008 summas 984 668 000 krooni järgmiselt:
a) Ülekursi arvelt 712 514 000 krooni;
b) Järelejäänud kahjum summas 272 154 000 krooni katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Üldkoosolek kinnitas üheks aastaks audiitoriks Ernst Young Baltic AS.

Väärtpaberite keskregistri andmetel on Arco Vara suurim aktsionär Toomas Tool läbi ettevõtte Freier Projekt, kelle osalus küündis üle 23,4 protsendi. Tool ei kuulu Arco Vara juhtorganitesse. Viimati ostis Äripäeva andmetel Tool Arco Vara aktsiaid juurde 27. aprillil.

Korralise üldkoosoleku päevakorras oli kolm punkti: 2008. majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine ja audiitori valimine. Nõukogu poolt oli aktsionäridele tehtud ettepanek katta kahjum seisuga 31.12.2008 summas 984,7 miljonit krooni järgmiselt: ülekursi arvelt 712,5 miljonit krooni ning järelejäänud kahjum summas 272,2 miljonit krooni katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
04. June 2009, 16:26
Otsi:

Ava täpsem otsing