Olavi Kärsna • 17 august 2009

Alluvad rikuvad hea plaani

Lugupeetud maksuameti peadirektor Enriko Aav! Teie 14. augusti artiklit oli ühest küljest hea lugeda. Peadirektor peabki tegelema põhimõtteliste ja suunavate probleemidega, alluvad on need, kes suunised ellu rakendavad. Teisalt on juhtimisega üks suur probleem.

Suures plaanis mõtlemisest rääkides peetakse loomulikuks, et selle elluviimise praktiliste küsimustega ei tohi tippjuhid pead vaevata.

Muidugi peab juht praktilistes küsimustes saama alluvaid usaldada, aga ta peaks kogu aeg arvestama ka sellega, et alluvad võivad tema head plaanid rakenduslike pisiasjadega pea peale keerata.

Pean vajalikuks Teid hoiatada: Teie alluvate tegelikus praktilises tegevuses hakkavad korduma 1990. aastatel tehtud vead, mis selle sajandi esimesel poolel tundusid kaduvat. Ennekõike ei austata maksuameti süsteemis krooniliselt riigikohtu otsuseid. Kui riigikohus on seisukoha võtnud, on selge, kuidas edaspidi selleteemalised vaidlused lõpevad, ja sellega mitte arvestada tähendab ressursside raiskamist. Ka ei ole see maksumaksjaid rasketest aegadest ülesaamisel toetav tegutsemisviis.

Oma artiklis kirjutasite: kui majanduses toimub pidev skeemitamine ja maksudest hoidumine, kulubki palju ettevõtjate energiat sinna.

Majandusele mitteskeemitavale poolele ei mõju aga hästi ka see, kui energiat peab kulutama maksuotsuse vaidlustamisele küsimustes, mille kohta on teada, et riigikohtus maksuamet kaotab.

Alles puutusin kokku olukorraga, kus revident ei tundnud riigikohtu otsuseid algdokumentide rekvisiitide parandamise-täiendamise kohta, maksumaksja osutas nendele oma eriavamuses, revident ei teinud teist nägugi ja osakonnajuhataja kirjutas rahumeeli alla.

Ühegi maksu- ja tolliameti osakonna põhimääruses ei ole kirjas kohustust analüüsida riigikohtu otsuseid ja neid maksuameti teistele töötajatele tutvustada. Väljastpoolt vaadates, st maksu- ja kohtuotsuseid lugedes, tundub maksuametis jälle olevat ametlikuks tegevusstrateegiaks valitud kunagise juriidilise osakonna juhataja sõnastatud "meie läheme kõigi vaidlustega alati lõpuni". On seda tehtud ilma Teie teadmata?

Ka Teie alluvate väljatöötatud dividendide sotsiaalmaksuga maksustamise juhendi projekt ei arvesta üldse riigikohtu otsustega. Ehk võtaksite ise lugeda kohtuasjas nr 3-3-1-90-07 tehtud otsust?

Tahaks Teile veel kirjutada Teie noorte alluvate tekitatud ebanormaalsest olukorrast käibemaksukohustuslaseks registreerimisel, revidendi käsiraamatust ja suhtumisest pisiettevõtjatesse, aga ehk mõni teine kord. Soovin jõudu ja kannatlikkust.

Hetkel kuum