ÄP fototoimetus • 8. detsember 2009 kell 21:00

Daiwa-afääri kättemaks

Erinevad ajakirjandusväljaanded ja ka organisatsioonid koostavad mitmesuguseid edetabeleid, järjestades ettevõtjaid küll nende ettevõtte väärtuse, küll nende ettevõttest välja võetud dividendide ehk siis nende varanduse rahalise väärtuse või nende sidemete hulga - mõjukuse - järgi. Raha ja sidemed ongi olnud seni parimad mõõdupuud, mille abil ettevõtjaid kõrvutada, tõsta ühtesid teiste seast esile.

Enam kui aasta kestnud majanduskriis on hakanud tegema korrektiive ka siin - ettevõtja suurimaks varaks on saamas tema enda maine.

Ärimaailm on tunduvalt ahenenud. Paljud ettevõtjad on pildilt kadunud - kas raskuste tõttu pankrotistunud või pettuste tõttu paljastunud ning ärist eemale tõrjutud. Ühiskond jälgib palju teravama pilguga seda, mis toimub ettevõtluses ja poliitikas.

Ka Eesti ühiskond on väga muutunud, see teeb üksnes rõõmu. See, et enam ei vaadata läbi sõrmede ebaausatele tehingutele, kohtus ootavad hinnangut nii poliitikute kui ka ettevõtjate maavahetustehingud, pistisevõtmise lood jpm juhtumid, lubab oodata puhtamaid ja selgemaid suhteid kogu ühiskonnas.

Plekke peita on väga keeruline ning kriisiaeg raputab kappidest välja ka vanad luukered. Vanad asjad - need, mis jäid omal ajal õigusliku hinnanguta, tükivad mõjutama ärimeeste tänast päeva. Paraku ka siis, kui ettevõtja on aktiivse ühiskonnategelasena enda arvates oma kunagise vea heastanud.

Erandiks pole Eesti ettevõtja "brändiks" peetud Olari Taal - aasta ettevõtja tiitliga pärjatud ja kõigis edetabelites figureeriv ärimees. Finantsinspektsioon soovitas Taalil lahkuda kinnisvarafondi Eften Capitali nõukogust, põhjuseks aastatetagune Daiwa-skandaal. Pärast Taali lahkumist sai fond litsentsi, Taal aga kaebas finantsinspektsiooni kohtusse. Eile arutaski kohus Taali kaebust.

Võib muidugi küsida, miks finantsinspektsioon "vana asja" meelde tuletab. Pealegi leiti Daiwa skandaali uurimisel aastaid tagasi, et Taal polnud toime pannud midagi seadusevastast. Taal oli nende Hoiupanga eestvedajate seas, kes võtsid pangale hiiglaslikke rahalisi kohustusi neid avalikkuse eest varjates.

Me ei tea, kas Taalil õnnestub tõendada kohtus, et tal on laitmatu ärialane maine, või finantsinspektsioonil vastupidi - et ei ole. See on nõue, mille seab investeerimisfondide seadus fondivalitseja nõukogu liikmeile ja mille järgi finantsinspektsioon oma soovituse andis.

Praegu on aga selge see, et Daiwa-afäär maksab Taalile kätte - Eften Capitali omanikud asutasid koos Kristjan Lepikuga uue firma TI Efteni. Ja selle omanike seas ei ole Taali.

Taali juhtum on pretsedent, mis võiks panna meie ärimehi tõsisemalt oma tegude peale mõtlema - ka aastaid tagasi kappi topitud luukered võivad hakata kolisema.

Autor: ÄP

Hetkel kuum