Ain Alvela • 16. detsember 2009 kell 21:00

Raha küsitakse poole rohkem, kui seda on

Kuni 25. septembrini võttis SA Erametsakeskus vastu maaelu arengukava meetme 1.5 toetuse taotlusi metsa majandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks.

Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks esitati 549 taotlust, milles taotleti toetust kogusummas 57,9 miljonit krooni. Meetme eelarve käesolevaks aastaks on 27,4 miljonit, seega suudetakse raha eraldada vaid umbes pooltele taotlejatest.

Kõigepealt rahuldatakse metsas tehtavateks töödeks mõeldud taotlused selles osas, mis ei ole tehnika. Pärast seda, kui kõik taotlejad on saanud toetuse metsas tehtavateks töödeks, hakatakse määrusega kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel hindama taotluste tehnika osa ning rahuldatakse taotlused, mis saavad kõige rohkem hindepunkte. Toetuse otsuste tegemiseks on Erametsakeskusel aega kuni 100 tööpäeva.

Kahjustatud metsa taastamiseks taotleti 0,34 miljonit krooni (kuus taotlust) ja metsatulekahju ennetamiseks neli miljonit krooni (31 taotlust). Meetme eelarve on neli miljonit krooni.

Esmajoones rahuldatakse taotlused, milles taotletakse toetust kahjustatud metsa taastamiseks ning pärast seda, kui raha üle jääb, hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel metsatulekahju ennetamise taotlusi ning rahuldatakse enim punkte saanud taotlused.

Erametsakeskusel on toetuse otsuste tegemiseks aega kuni 80 tööpäeva.

Hetkel kuum