Lemmi Kann • 26. mai 2010 kell 21:00

Müügimaksu eest võib pageda teise linna

"1. juunil hakkab Tallinnas tegutsevatele ettevõtjatele kehtima müügimaks. Paljudel juhtudel puudub ettevõtjatel füüsiline tegevuskoht, nagu näiteks teenindus või kataloogikaubandus, mis tähendab, et müügimaksu maksmise kohustus hakkab sõltuma majandustegevuse registrisse kantud tegevuskoha aadressist," selgitas maksumaksjate liidu juhatuse esimees Lasse Lehis.

Nii otsustaski maksumaksjate liit hakata neile ettevõtjatele pakkuma aadressiteenust, mis seisneb selles, et klient saab õiguse registreerida äriregistris oma asukohaks ja majandustegevuse registris oma tegevuskohaks liidu Tartu kontori aadressi ilma ruumide füüsilise kasutamise õiguseta.

"Kuna kõik ametlikud dokumendid loetakse kättetoimetatuks, kui need on saadetud äriregistrisse kantud aadressile, tähistame kliendile postkasti ja korraldame laekunud posti kättetoimetamise. Täpne kättetoimetamise viis ja sagedus lepitakse eraldi kokku," tutvustas Lehis uue teenuse toimemehhanismi.

Aadressiteenus maksab muidu 4500 krooni aastas ja liidu liikmele 3600 krooni, millele lisandub käibemaks.

Idee saadi ettevõtjatelt endilt, kes selle ettepanekuga liidu poole pöördusid. Lehis ütles, et esimesed kokkulepped on praeguseks juba olemas ning huvilisi jätkub.

Lehis rõhutas, et liidu jaoks ei ole kindlasti tegemist äriprojektiga. "Meie eesmärk ei ole, et võimalikult suur hulk ettevõtjaid ennast just meie aadressile registreeriks. Pigem on see lahendus neile, kes ise paremat kohta ei leia, kes on pidevalt nii-öelda lennus ning kelle kontoriks on sülearvuti," rääkis Lehis. Selgitades, et kõige lihtsam oleks ju registreerida oma firma kellegi sugulase-sõbra kodusel aadressil, kuid alati see ei sobi. "Muide, taolist aadressiteenust pakutakse Tallinna suurtes ärimajades kogu aeg," märkis Lehis.

Eesti Maksumaksjate Liidu teade tundub huvitav. Teate sisust võib jääda mulje, et maksumaksjate liidu idee on ajendatud liidu keerulisest majanduslikust olukorrast - miks muidu lisatulu eesmärgil sellist seaduse piirimail balansseerivat aadressiteenust pakutakse.

Tallinna linnavalitsus loodab, et kõik ausad Tallinna linna ettevõtjad saavad aru, et pakutav aadressiteenus ei võimalda maksukohustuslasel müügimaksust kõrvale hoida. Ettevõtjal, kellel on Tallinna linnas müügikoht ning kes tegeleb selle kaudu kaubandustegevusega, peab olema registreering majandustegevuse registris, tegevuskoha aadressi määratlemine on majandustegevuse registri seaduse alusel valdavale osale müügimaksukohustuslastele kohustuslik ning tegevuskohaks peab olema märgitud Tallinn. Vastasel juhul ei saa Tallinnas asuva müügikoha kaudu kauplemist pidada seaduslikuks.

Isiku suhtes, kellel on majandustegevuse registrisse kantud tegevuskoht vallas või linnas, kus ei kehti müügimaks, kuid kelle tegelik tegevuskoht on Tallinna linnas, võidakse kohaldada kaubandustegevuse seaduse 7. peatükis ettenähtud vastutust.

Tallinna linnavalitsus kutsub kõiki Tallinna linna ettevõtjaid mitte kasutama maksumaksjate liidu välja pakutud tasulist aadressiteenust, kuna see ei võimalda maksukohustuslasel müügimaksust kõrvale hoiduda ja toob ettevõtjale kaasa ainult põhjendamatuid lisakulusid.

Hetkel kuum