Kadri Paas • 29. mai 2010 kell 9:53

Rootsi SKT kosub automüügi abil

Dagens Nyheter kirjutab, et Rootsi majandus kasvas I kvartalis kolm protsenti. Majanduse taastumist veavad võrdselt nii sisetarbimise suurenemine kui ekspordi elavnemine.

Rootsi SKT kasvas aasta esimese kolme kuu jooksul 3% võrreldes mullu sama ajaga. Võrreldes SKT-d aga eelmise aasta IV kvartaliga, siis küündis kasv 1,4%-ni.

Rootslaste eratarbimine kerkis esimese kvartali jooksul 3,1%, eksport kosus 4,2%. Eratarbimise suurenemist veab valdavalt rootslaste suur huvi enda senine auto uue vastu vahetada.

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) langes selle aasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 2,3%.

Esimeses kvartalis kasvas lisandväärtus põllumajanduses, metsamajanduses, mäetööstuses, töötlevas tööstuses, elektrienergia, gaasi ja veevarustuses ning kinnisvara, rentimise ja äritegevuse tegevusalal.

Lisandväärtuse vähenemine aeglustus hulgi- ja jaekaubanduses, hotellide ja restoranide, finantsvahenduse ning veonduse, laonduse ja side tegevusalal.

Tööstussektoris loodud lisandväärtuse vähenemine aeglustus -1%-ni (2009. aasta IV kvartalis oli see -16%), toetudes olulisel määral välisnõudluse kosumisele ning tööstustoodangu ekspordi kasvule.

Selle aasta I kvartaliks oli SKP hinnamõjusid arvestades langenud 2005. aasta I kvartali tasemele.

Eesti SKP kasv/langus (%) aastate lõikes:

I kv 2007 9II kv 2007 6,7III kv 2007 11,1IV kv 2007 4,4I kv 2008 0,2II kv 2008 -1,1III kv 2008 -3,5IV kv 2008 -9,7I kv 2009 -15,1II kv 2009 -16,1III kv 2009 -15,6IV kv 2009 -9,5I kv 2010 -2,3

Hetkel kuum