Katre Pilvinski • 7. juuni 2010 kell 7:30

Nelja Energia: taastuvenergia rahastamine eeldab pikaajalisi lepinguid

Oisus ja Vinnis biogaasil põhinevaid koostootmisjaamu arendav OÜ Nelja Energia on seisukohal, et taastuvenergia projektide arendamine on mõeldav ainult juhul, kui finantseerijatel on kindlus pikaajaliste tarnelepingute osas, ütles oma kommentaaris ettevõte.

„Kui ei ole võimalik sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse müümiseks, siis uusi taastuvenergial põhinevaid katlamaju ja koostootmisjaamu lihtsalt ei ehitata. Seda põhjusel, et nende rajamiseks pole võimalik saada krediidiasutustelt laenu ning pankadel ei ole mingisugust kindlust laenude tagasimakse võimaluse osas. Sellist riski ei saa võtta,“ ütles OÜ Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus, kommenteerides riigikogu majanduskomisjonile tehtud ettepanekut kaugkütteseaduse muutmiseks.

OÜ Nelja Energia tegevusaladeks on taastuvenergeetika arendamine ja elektritootmise korraldamine nii Eestis kui ülejäänud Baltikumis. Ettevõte ei ole Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu liige.

 

Hetkel kuum