Väinu Rozental • 1. juuli 2010 kell 5:43

1992: tulumaksuvaba miinimum oli 120 krooni kuus

Äripäev avaldab tänavu igapäevast ärikalendri sarja, kust saab lugeda, mis on juhtunud Eesti majanduses sellel konkreetsel päeval viimase kahekümne aasta jooksul.

19 aastat tagasi

1.07.1991. Enamike toidukaupade ja põllumajandussaaduste hinnad lasti vabaks.

1.07.1991.Tartu Kommertspanga filiaalina alustas Tallinnas tööd Hansapank, juhatuse esimehena asus ametisse Hannes Tamjärv.

1.07.1991. AS Lehti Maja Eesti avas Tallinnas Vabaduse väljakul esimese R-kioski.

1.07.1991. Registreeriti AS Järvakandi Klaas (praegu O-I Production Estonia AS).

18 aastat tagasi

1.07.1992. Tulumaksuvabaks miinimumiks kehtestati 120 krooni kuus (alates 1.01.08 on tulumaksuvaba miinimum 2250 krooni kuus ehk 27 000 krooni aastas).

1.07.1992. Kehtima hakkas töölepinguseadus.

1.07.1992. Rahareformi Komitee Büroo tegevus lõpetati (büroo moodustati 20.03.92 ja tema ülesanne oli teha rahareformi läbiviimiseks tehniline töö ning koordineerida kõiki vajalikke tegemisi).

1.07.1992. Eesti Riiklik Välismajandusamet lõpetas seoses reorganiseerimisega tegevuse (välismajandusamet loodi 5.03.90).

1.07.1992. Kehtima hakkasid viisaeeskirjad ehk välismaalased pääsesid Eestisse vaid viisaga (1.06.93 loobus Eesti ühepoolselt viisanõudest esimese 10 riigi suhtes: Austraalia, Andorra, Jaapan, Kanada, Lichtenstein, Monako, San-Marino, USA, Uus-Meremaa ja Vatikan).

1.07.1992. Kehtima hakkas valitsuse otsus, mis ajutiselt peatas igasuguse metallide kokkuostu Eesti territooriumil ja kuulutas metalliäri riigi monopoliks.

1.07.1992. Põhja-Eesti Aktsiapank (asutatud 18.06.92) sai Eesti Pangalt tegevuslitsentsi (litsents tühistati 16.03.93, sest PEAP ja Balti Ühispanga baasil moodustati Põhja-Eesti Pank).

1.07.1992. Tegevuslitsentsi kaotasid Balti Krediidipank (sai litsentsi 27.02.92) ja Rahvusvaheline Kliiringupank (sai litsentsi 4.03.92) sest pangad ei alustanud sisulist tegevust.

1.07.1992. Tegevust alustas ASi Eesti Mobiiltelefon (EMT) mobiiltelefonside keskjaam MTX, enne seda töötasid NMT-telefonid alates 1990. aastast läbi Soome keskjaama.

1.07.1992. Lõppes bensiini müük NL riigipanga poolt kehtestatud bensiinitalongide aluses.

1.07.1992. Estonian Air hakkas tegutsema iseseisva majandusüksusena ning lõpetas kõik lepingulised suhted N. Liidu lennufirmaga Aeroflot (alates 4.08.92 võttis Estonian Air Aerofloti piletite asemel kasutusele oma piletid).

1.07.1992. Tallinna ja Helsingi vahel sõitev reisilaev Tallink, mis seni sõitis Soome lipu all, hakkas sõitma Eesti lipu all.

17 aastat tagasi

1.07.1993. Jõustus maamaksuseadus, mis lähtus maa maksustamishinnast ja koosnes riiklikust maamaksust (0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas), ning kohalikust maamaksust (0,3-07 protsenti maa maksustamishinnast).

1.07.1993. Jõustus mootorikütuse aktsiisiga maksustamise seadus, mille kohaselt pidid mootorikütuste importijad hakkama tasuma aktsiisimaksu bensiini liitrilt 40 senti ja diislikütuse liitrilt 25 senti (praegu on bensiini aktsiisimäär 1000 liitri kohta 6615 krooni ja diislikütuse aktsiisimäär 1000 liitri kohta 6148 krooni).

1.07.1993. Kehtima hakkas liikluskindlustuse seadus.

1.07.1993. Venemaa kehtestas korra, mille kohaselt pidid kõik Venemaale tarnivad ettevõtted omama Venemaa Katsetuste ja Sertifitseerimise Keskuse väljastatud sertifikaati, mis kinnitas kauba vastavust Venemaa standarditele ning oli tarbijale ohutu.

1.07.1993. Maa-amet viidi vastavalt valitsuse otsusega põllumajandusministeeriumi alluvusest keskkonnaministeeriumi haldusalasse.

1.07.1993. Esimeses erastamisnimekirjas olnud RASi Sangar erastas õmblusvabriku oma töötajatest moodustatud AS Sangar STC 8,8 miljoni krooni eest.

1.07.1993. Hansapank alustas esimese pangana forward-tehingutega.

1.07.1993. Hansapank tõi turule telepanganduskanali Telehansa, mis võimaldas ettevõtetel teha pangaarveldusi elektrooniliselt.

1.07.1993. Niitväljal avati Eesti esimene rahvusvahelistele nõuetele vastav golfiväljak.

1.07.1993. Asutati metsavarumisfirma AS Lumiforest (alates 26.03.99 kandis nime AS Stora Enso Mets  ja alates 1.01.09 kannab nime AS Stora Enso Eesti).

16 aastat tagasi

1.07.1994. Kehtivuse kaotasid Eesti kodanike käes olnud NSVL punapassid.

1.07.1994. Kehtima hakkas alkoholiaktsiisi seaduse parandus, mis tõstis importõlle aktsiisi kümme korda (import- ja kodumaise õlle aktsiis oli võrdne alates 1.05.94, enne seda oli importõlle aktsiis 80 protsenti ostuhinnast).

1.07.1994. Seni keskkriminaalpolitsei koosseisu kuulunud majanduspolitseist sai iseseisev osakond.

1.07.1994. AS Fanaal avas Tallinnas 1000 ruutmeetri suuruse ehitusmaterjalide kaupluslao esimese järgu.

 1.07.1994. AS Pindi Invest ostis Pärnu linna ja maakonna munitsipaalomandis olnud Pärnu Raadio 0,2 miljoni krooni eest.

1.07.1994. Tartu linna piiril Valga maantee ääres avas uksed hotell Räni.

15 aastat tagasi

1.07.1995. Valitsus kinnitas korra, mille kohaselt võis riigiametnik vastu võtta kingituse kuni ühe kuupalga väärtuses.

1.07.1995. Vastavalt notariaadi seadusele pidid kõik Eesti notarid sõlmima ametikindlustuslepingu, mille maksimum vastutuse määr oli 1 miljon krooni.

1.07.1995. Jõustus riigihangete seadus, mille kohaselt hakati enamik riigihankeid korraldama avalike pakkumiste kaudu.

1.07.1995. Hansapanga väikekontorid nimetati ümber valuutavahetuspunktide ketiks Monex (OÜ Monex müüdi 2.07.02 rahvusvahelisele valuutavahetusketile The Change Group International).

1.07.1995. AS Veneetsia Kaupmees avas endises Eesti Talleksi tootmishoones Eks-kaubamaja teise etapi (esimene järk läks käiku 8.02.95).

1.07.1995. Mati Sumberg lahkus Eesti Tarbijateühistute Keskühistu peadirektori kohalt.

14 aastat tagasi

1.07.1996. Käivitus riiklik aktsiaselts Edelaraudtee, mis hakkas korraldama tööd Tallinna-Lelle, Lelle-Viljandi ja Lelle-Mõisaküla raudteeliinil, ja mida hakkas juhtima Jüri Kuusik, kes enne seda töötas erastamisagentuuri regionaalosakonna juhatajana (Kuusik lahkus Edelaraudtee juhi kohalt 30.01.01; 5.07.03 sooritas Kuusik enesetapu).

1.07.1996. Jõustus liikluseeskirja punkt, mis sätestas autos laste turvavarustuse kasutamise.

1.07.1996. Vastavalt uuele korrale tohtis müüa vaid selliste loomade liha, kes oli tapetud tunnustatud ja veterinaarregistrisse kantud lihatööstuses.

1.07.1996. Arvutifirma ASi Pennu uueks ärinimeks sai AS Pennu Computer Techology (alates 10.11.99 kandis ärinime AS XXL.EE ja selle nime all pankrotistus 2.05.02).

1.07.1996. Rootsi kaabel-TV firma Telia Infomedia Television omandas 60 protsenti Eesti kaabel-TV operaatori Starman-Elektroonika aktsiatest, firma uueks nimeks sai Starman Kaabeltelevisiooni AS (alates 7.06.01 kannab ärinime AS Starman).

1.07.1996. Rein Kilgi suurosalusega AS Mediainvest alustas Päikeseraadio saadetega Tallinnas, seni oli Päikeseraadio kuuldav Tartus ja Pärnus.

1.07.1996. Anti Oidsalu asus tööle ASi Pakterminal juhatuse esimehena (Oidsalu juhtis Pakterminali kuni 11.05.99).

13 aastat tagasi

1.07.1997. Jõustus alkoholiaktsiisi muutmise seadus, mille kohaselt hakkasid suurtootjad aastase tootmismahuga 2 miljonit dekaliitrit maksma liitri lahja õlle pealt senise 2,5 krooni asemel 3 krooni ja kange õlle pealt senise 3 krooni asemel 3,5 krooni aktsiisi; kuni 2 miljoni dekaliitri suuruse tootmismahuga tootjatele kehtestati aktsiisid vastavalt 2,5 ja 3 krooni liitri pealt ning alla 500 000 dekaliitrise tootmismahuga väiketootjatele vastavalt 2 ja 2,5 krooni liitri pealt.

1.07.1997. Tallinna väärtpaberibörsil hakati noteerima Läti ettevõtete aktsiaid.

12 aastat tagasi

1.07.1998. Kehtima hakkas riigihangete seaduse muudatus, mille kohaselt kahekordistusid riigihangete korraldamise alammäärad.

1.07.1998. Likvideeriti liikluspolitsei büroo omaette politseistruktuurina ja selle kohalikud osakonnad ning talitused liideti vastavate politseiprefektuuridega.

1.07.1998. Vahetus Citroeni ametlik esindaja Eestis: ASi Japauto asemel sai esindajaks senine Hondade maaletooja AS Veho Eesti.

1.07.1998. AS Baltifalt avas Harjumaal Rae vallas asfaltbetoonsegude tehase, mis läks maksma veidi üle 10 miljoni krooni.

1.07.1998. Aare Järvan lahkus Eesti Panga juhatuse liikme ja keskpangapoliitika osakonna juhataja kohalt (Järvan oli keskpanga juhatuse liige alates 21.12.93).

11 aastat tagasi

1.07.1999. Jõustus hoiu- ja laenuühistute seadus, mis määras hoiu- ja laenuühistute loomise ning tegutsemise põhimõtted.

1.07.1999. Kehtima hakkas uus krediidiasutuste seadus, mis lubas Eesti Pangal paremini rakendada sanktsioone litsentseerimata finantsteenuste pakkujate vastu.

1.07.1999. Eesti Pank lasi käibele ühekroonise nimiväärtusega meenemündi, mis tähistas 130 aasta möödumist Eesti esimesest üldlaulupeost (mündi tagaküljel on Lauluväljak).

1.07.1999. Tööd alustas rahapesu andmebüroo, kes hakkas kontrollima ebaseaduslike tehingute vältimiseks enam kui 200 000 krooniseid sularahata ja enam kui 100 000 krooniseid sularahaga arveldusi.

1.07.1999. Tallinna volikogu kinnitas keskturu müümise 16 miljoni krooniga Turukaubanduse ASile, mis oli seotud turu tollase kommertsdirektori Vadim Polištšukiga.

1.07.1999. Raivo Vare asus tööle Eesti suurima naftatoodete transiidiettevõtte ASi Pakterminal juhatuse esimehena, enne seda oli ta 1996-99 teede- ja sideminister (Vare oli Pakterminali eesotsas kuni 1.12.03).

1.07.1999. Rait Hiiepuu asus tööle ASi Stora Enso Mets juhatajana, samal ajal oli ta ka OÜ Stora Forestry Balti tegevjuht (Hiiepuu oli Stora Enso Metsa eesotsas kuni 1.01.07).

10 aastat tagasi

1.07.2000. Soojusenergia käibemaks tõusis 5 protsendini (1.07.07 tõusis soojusenergia ja eraisikutele müüdava kütteturba, briketi, kivisöe ja küttepuude käibemaks 18 protsendini).

1.07.2000. Tallinna börs lõpetas Leks Kindlustuse ASi aktsiate noteerimise (Leks Kindlustuse aktsia oli börsil alates 22.07.97).

1.07.2000. AS Eesti Mobiiltelefon (EMT) hakkas EMT klientidele pakkuma mobiilset parkimisteenust, kõigepealt sai mobiiliga maksta parkimise eest Tallinnas (alates 1.09.00 laienes mobiilne parkimisteenus ka Q GSMi ja Radiolinja Eesti klientidele).

1.07.2000. ASi Eesti Telefon võrgus nii välismaale kui riigisisesel helistamisel muutus suunakood: senise 800 asemel tuli välismaale helistades valida 00 ja riigisiseselt 82 ja 8 asemel valida 0.

1.07.2000. BMW grupi ametlikuks esindajaks Eestis sai AS United Motors, kes võttis seniselt esindajalt ASilt ASC üle kõik õigused ja kohustused.

1.07.2000. Arvi Hamburg lahkus majandusministeeriumi energeetika ala asekantsleri kohalt (Hamburg töötas ministeeriumis erinevatel ametikohtadel kümme aastat).

1.07.2000. ASis Imavere Saeveski vahetus tegevjuht: saetööstust alates 14.07.94 juhtinud Margus Kohava asemele sai saeveski senine tootmisdirektor Peedo Pihlak (Pihlak juhtis Imavere Saeveskit kuni 1.12.05).

9 aastat tagasi

1.07.2001. Kehtima hakkasid uued toiduhügieeni nõuded.

1.07.2001. Vastavalt tubakaaktsiisi uuele seadusele pidi tubakatoodete importija kirjutama maksumärkidele rakendatava jaehinna (senise eri suitsumärkidele määratud võrdse 5,5-kroonise aktsiisimäära asemel hakkas kehtima kolmekroonine fikseeritud määr ja toote hinnast sõltuv 21-protsendiline lisa).

1.07.2001. Haridusministeerium (nüüdne haridus- ja teadusministeeriumi kolis Tallinnast Tartusse.

1.07.2001. Hansapank omandas 90,73protsendilise osaluse Leedu Hoiupangas ehk Lietuvos Taupomasis Bankases (LTB), Hansapank maksis Leedu riigivarafondile panga eest 150 miljonit litti (pärast LTB ostmist kuulus Hansapangale umbes 32 protsenti Balti riikide pangandusturust).

1.07.2001. EMT avas uudse GPRS-teenuse.

1.07.2001. Telekommunikatsioonifirma Tele2 ehk OÜ Levicom Broadband ja mobiilsideoperaator Q GSM ühinesid ühte firmasse ASi Tele2 Eesti.

1.07.2001. Juhani Seilienthal asus tööle Nordea Eesti (endine Merita Pank) juhatuse esimehena, enne seda oli ta samas juhatuse aseesimees ja äripanganduse divisjoni juht (Seilenthal juhtis panka kuni 10.12.03).

1.07.2001. Toomas Peek lahkus ASi Tele2 Eesti (Q GSM) juhatuse esimehe kohalt (Peek juhtis firma esimest eelkäijat ASi Levi alates 1992. aastast).

1.07.2001. Peep Põldsamm lahkus ASi Tele2 Eesti (Q GSM) strateegia planeerimise direktori ametikohalt ja asus juhtima Vertelson Halduse OÜd.

8 aastat tagasi

1.07.2002. Hoiuste Tagamise Fondi asemel alustas tööd uus avalik-õiguslik juriidiline isik Tagatisfond, mis koosnes kolmest osafondist: hoiuste tagamise, investori kaitse ja pensioni kaitse osafondist.

1.07.2002. Jõustus võlaõigusseadus, mis muutis lepingulised suhted tarbijakesksemaks; näiteks sätestati nn koduukselepingu mõiste, mis andis inimesele õiguse ootamatutes olukordades nagu reklaamiüritusel, kodus või ühistranspordis sõlmitud lepingust taganeda.

1.07.2002. Jõustus maksukorralduse seaduse säte, mille kohaselt ei võeta vastutusele isikud, kes teatavad ümbrikupalga saamisest; samuti võis maksuhaldur uue seaduse järgi määrata maksu hindamise teel.

1.07.2002. AS ERGO Elukindlustus võttis üle ASi Nordika Elukindlustus elukindlustusportfelli.

1.07.2002. Eesti Televisioon lahkus lõplikult reklaamiturult (esimest korda sõlmis ETV eratelekanalitega reklaami mitteavaldamise lepingu 17.11.97, ent murdis 4.05.99 lepingut ning trügis taas reklaamiturule).

1.07.2002. Tallinna Farmaatsiatehase ASis seiskus tabletitootmine, sest see viidi üle Läti emaettevõttesse Grindeks (1.07.03. lõpetas Farma ka ampullide ehk süstelahuste tootmise, sest see ei vastanud heade tootmistavade (GMP) nõuetele, ning keskendus salvide tootmisele).

1.07.2002. Politsei otsis läbi Vene poliitikute ühe võtmefiguuri Nikolai Maspanovi firma, Maardus asunud pesemisvahendeid tootva ASi Poolsaar ja konfiskeeris umbes 1000 liitrit piiritust; Poolsaarel puudus alkoholi käitlemise tegevusluba (kohus mõistis Maspanovi õigeks, sest politsei ei suutnud tõestada piirituse hoidmist joogiks).

1.07.2002. Risto Gaggl asus juhtima ASi Elcoteq Tallinn, enne seda oli ta Ungaris Pecsi tehases tooteliini juht (Gaggl oli Elcoteq Tallinna eesotsas kuni 15.02.07).

7 aastat tagasi

1.07.2003. Kehtima hakkas töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus, mis muu hulgas kohustas ettevõtjat saatma töötaja tervisekontrolli vähemalt kord kolme aasta jooksul ning kandma kõik sellega seotud kulud.

1.07.2003. Väljaanne Ametlikud Teadaanded hakkas ilmuma ainult elektroonilisel kujul.

1.07.2003. Tegevust alustas uus puiduvarumisfirma AS UPM-Kymmene Forest, mis kuulus sajaprotsendiliselt Soome kontsernile UPM-Kymmene.

1.07.2003. Ida-Viru maakohus kuulutas välja kütusefirma ASi Grekond pankroti.

1.07.2003. Juta Maar asus tööle rahandusministeeriumis riigi pearaamatupidajana, enne seda oli ta viis aastat ASi Eesti Energia pearaamatupidaja.

1.07.2003. George Shabad lahkus Baltimaade suurima uudisteagentuuri Baltic News Service (BNS) juhatuse esimehe kohalt (Shabad oli BNSi üks asutajaid 1989. aastal).

6 aastat tagasi

1.07.2004. Jõustus kriminaalmenetluse seadustik, mis muutis kriminaalmenetluse lihtsamaks ja tähtsustas tunduvalt prokuröri rolli.

1.07.2004. ASi Estiko aktsia lahkus Tallinna börsilt (Estiko aktsiaga hakati vabaturul kauplema 3.09.96 ja põhinimekirjas 4.11.97).

1.07.2004. ASi Eesti Raudtee suurosaniku OÜ Baltic Rail Services (BRS) aktsionär, makseraskustesse sattunud Suurbritannia raudteefirma Jarvis müüs oma 27protsendilise osaluse BRSis ligi 160 miljoni krooni eest kaasaktsionäridele.

1.07.2004. AS Kalev ostis 11,2 miljoni krooni eest 60,6 protsenti Viljandi pagaritööstusest ASist Vilma, oma 51 protsendi suuruse osaleuse müüs riigikogu liige Arnold Kimber (10.07.05 ostis Kalev pagaritööstuse väikeaktsionäridelt ülejäänud aktsiad).

1.07.2004. Tartu maakohus kuulutas välja kontoritarbeid vahendava ASi Odamus pankroti.

1.07.2004. Allan Martinson taandus ASi MicroLink juhatuse esimehe kohalt, mida ta täitis alates 1998. aasta maist; MicroLinki uueks juhatuse esimeheks sai Janis Bergs, kes enne seda töötas MicroLink Latvia juhatuse esimehena (Bergs oli MicroLinki eesotsas kuni 2005. aasta lõpuni).

1.07.2004. Kaido Kaare asus lihatöötleja ASi Wõro Kommerts juhatuse esimehe kohale, eelnevalt töötas ta Londonis Shell Europe Oil Products jaemüügi strateegia juhina (Kaare juhtis Wõro Kommertsi kuni 1.10.08).

5 aastat tagasi

1.07.2005. Hansapanga aktsia lahkus Tallinna börsilt (Hansapanga aktsia noteeriti 3.06.96).

1.07.2005. Tartu maakohus kuulutas välja tuntud autosõiduõpetaja, OÜ Aurosõit juhatuse liikme Illimar Maasingu kui eraisiku pankroti.

1.07.2005. Robert Närska asus juhtima riigile kuuluvat rapsiõlitehast ASi Werol Tehased (Närska kutsuti Werol Tehaste juhi kohalt tagasi 29.05.06).

4 aastat tagasi

1.07.2006. Rakendus kange alkoholi maksumärgi uus kord, mille kohaselt pidid olema maksumärgiga varustatud korgid kõigi alkohoolsete jookide pudelitel, milles jook kangusega üle 22 kraadi, ja mis olid villitud suuremasse kui 0,2-liitrisse taarasse (lisaks tavaalkoholile kuulusid märgistamisele ka kanged, üle 22 kraadised ravimid ja preparaadid nagu näiteks Bittneri Balsam ja Doppelherz; alates 1.10.06 ei tohtinud enam märgistamata alkoholi müüa).

1.07.2006. Jõustus kord, mis soovitas kaubandusettevõtetel avaldada hinnad nii kroonides kui eurodes (alates 1.07.10. muutus see kohustuslikuks kuni 30.06.11).

1.07.2006. AS Estonian Air lõpetas otselennud Tallinnast Manchesteri.

1.07.2006. Peep Mühls asus ametisse Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse (praegu Eesti Koostöö Kogu) tegevjuhina, enne seda oli ta OÜ BaltiMore Partners juht.

1.07.2006. Rakveres hotellitoas suri infarkti riigikogu liige ja ärimees Robert Lepikson.

3 aastat tagasi

1.07.2007. Eesti Konjunktuurinstituudi senised eraomanikud müüsid kõik oma aktsiad Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, mis sai instituudi ainuomanikuks.

1.07.2007. Toomas Rüütmannile kuuluv AS Kommest Autokeskused hakkas müüma peamiselt maastureid ja mahtuniversaale tootva Lõuna-Korea firma SsangYongi autosid.

1.07.2007. Aare Tammemäe asus tööle ASi Arco Vara finantsjuhi ja juhatuse liikmena, enne seda töötas ta alates 1.07.05. aastast Nordea Panga korporatiivpanganduse juhina (alates 21.01.08 täitis Tammemäe Arco Vara juhatuse esimehe kohuseid ja Tammemäe lahkus Arco Varast 26.08.08).

2 aastat tagasi

1.07.2008. Sigarettide hind tõusis aktsiisi tõttu 30 protsendi võrra ehk umbes 10 krooni suitsupaki kohta, samal ajal võeti kasutusse ka uued maksumärgid; vanade märkidega suitsupakke võis kauplustes müüa kuni 30.09.08.

1.07.2008. OÜ ABC Kindlustusmaaklerid hakkasid Eesti turul pakkuma maailma kuulsaima ning suurima kindlustuskompanii Lloyds tooteid, mis tähendas, et kindlustada sai praktiliselt kõike, sealhulgas ka kehaosi, kui need on inimesele olulised raha teenimisel.

1.07.2008. Prantsusmaa avas oma tööturu kaheksale 2004. aastal Euroopa Liiduga ühinenud Ida-Euroopa riigile, sealhulgas ka Eestile.

1.07.2008. Kõik Eesti telekanalid jõudsid õhu kaudu levivasse digitelevisiooni, tavaantenniga oli võimalik digitaalselt vaadata tasuta kuut kodumaist telekanalit (alates 1.07.10 lõppes Eestis analoogtelevisiooni edastamine ning kõik telekanalid läksid täielikult üle digilevile).

1.07.2008. Euroopa juhtivate ehitusvahtude ja vuugihermeetikute tootjate hulka kuuluv OÜ Krimelte omandas Taanis asuva, isepaisuvaid tihendusteipe tootva Exadan Productioni.

1.07.2008. ASi Kunda Nordic Tsement tegevjuhina alustas tööd Meelis Einstein, kes enne seda oli samas ostudirektor.

1.07.2008. Digitaalallkirja rakendamisega tegelevas ASis Sertifitseerimiskeskus vahetus juhataja: alates 21.03.02 sellel kohal olnud Ain Järv lahkus ja asus tööle Sihtuasutuse Vaata Maailma juhina ning Sertifitseerimiskeskuse uueks juhiks nimetati Kalev Pihl, kes enne seda töötas Microsofti Eesti esinduses tehnoloogiaspetsialistina.

1 aasta tagasi

1.07.2009. Käibemaks tõusis 18 protsendilt 20 protsendile.

1.07.2009. Jõustus töölepingu seadus, mis vähendas töötajatele koondamisest etteteatamise aega ja koondamistasu; ettevõte hakkas koondatule maksma vaid ühe kuu palga, ülejäänu hüvitab töötukassa (samuti tõusis töötuskindlustuse hüvitise määr 0,6 protsendilt ühele protsendile ja töötuskindlustusmakse määr tõusis 0,9 protsendilt 3 protsendile; alates 1.08.09 tõusis töötuskindlustusmakse määr 4,2 protsendini).

1.07.2009. Töötuskindlustushüvitis vähenes esimesel sajal päeval 70 protsendilt 50 protsendile ning alates 101. päevast kuni 360. päevani 50 protsendilt 40 protsendile.

1.07.2009. Ravikindlustusseaduse uue korra kohaselt ei saa töötaja kolme esimese haiguspäeva eest hüvitist (varasema, 1.01.03 seaduseparanduse kohaselt ei saanud hüvitist esimese haiguspäeva eest), järgneva viie päeva eest maksab tööandja 70 protsenti palgast ja alates üheksandast päevast maksab hüvitist haigekassa.

1.07.2009. Suitsuanduri olemasolu sai kohustuslikuks igas kodus.

1.07.2009. Jõustus kord, mis lubas Venemaalt maksuvabalt Eestisse tuua viis korda vähem sigarette: senise ploki (200 sigaretti) asemel kaks pakki ehk 40 sigaretti või 100 sigarillot või 50 sigarit või 50 grammi suitsetamistubakat või 50 grammi närimistubakat.

1.07.2009. ASi Tallinna Vesi aktsia hind langes madalaimale tasemele, 129,24 kroonile (Tallinna Vesi aktsia rekordhind oli 31.01.07, kui aktsia sulgus 288,05 krooni juures).

1.07.2009. Tallinna linn kehtestas teise linnana Eestis reklaamimaksu ehk pealinna kauplused pidid vaateaknale paigutatud ühe ruutmeetri suuruse reklaamipinna eest maksma seitse krooni ööpäevas (esimese linnana asus 2008. aasta novembris vaateaknamaksu koguma Narva).

1.07.2009. Maanteeameti ja Eesti riikliku autoregistrikeskuse (ARK) ühinemisel jätkas ühendasutus maanteeamet.

1.07.2009. Iiri ehitusmaterjalide tootja CRH Group müüs oma tütarettevõtte, Kadrinas tegutseva vahtpolüstüreenist toodete valmistaja OÜ ThermiSol kõik varad ja äritegevuse Eesti kapitalil põhinevale ASile Reideni Plaat (CRH jäi Eesti ehitusmaterjalide turule edasi tegutsema tütarettevõtte ASi Rudus kaudu).

1.07.2009. AS Silvano Fashion Group sõlmis müügilepingu, millega võõrandas kõik PTA Grupp ASi aktsiad endise Silvano juhatuse liikme Peeter Larini juhitavale PTA Holding OÜle ligi ühe miljoni euro eest (PTA Grupp keskendus jaeketi arendamisele ja jaepindade efektiivsuse tõstmisele, Silvano Fashion Group aga oma põhitegevusele ehk pesu tootmisele).

1.07.2009. Baltimaade suurim põllumajandustarvikute müüja Kemira GrowHow muutis kolmes Balti riigis ärinime Baltic Agroks, sest varem GrowHow nime all tegutsenud ettevõtte suuromanikuks sai Taani põllumeestele kuuluv ühistu.

1.07.2009. Maive Rute asus tööle Euroopa Komisjoni teadusuuringute peadirektoraadi biotehnoloogia ja toidusektori direktorina, enne seda oli ta üle nelja aasta Euroopa Komisjoni väike- ja keskettevõtluse direktor.

1.07.2009. Tamur Tsäkko asus juhtima ühendametit maanteeamet, enne seda juhtis ta ARKi viimased kuus aastat.

1.07.2009. Toomas Vara asus juhtima Eesti Ringhäälingute Liidu juhatust, enne seda oli ta mitut kohalikku telekanalit koondava ASi TV 3 tegevjuht.

Allikas: Äripäev, aastaraamat Kes? Mis? Kus? jm.

 

Hetkel kuum