Anne Oja • 24. juuli 2010 kell 6:45

Töötukassa kosus 400 miljoni võrra

Esimesel poolaastal laekus töötuskindlustusmakseid 1,3 miljardit krooni, kindlustushüvitisteks on kulunud samal ajal 898 miljonit krooni, poole aastaga on plussi kogunenud seega 400 miljonit krooni, teatas töötukassa.

Tänu tööturu olukorra paranemisele on vähenenud ka riigieelarvest rahastatava töötutoetuse määramiste arv, teatas töötukassa. Töötutoetust on 2010. aasta esimesel poolel määratud 15 527 inimesele ehk 15% vähem kui eelmise aasta esimesel poolel. Kokku on töötutoetuse kulud aasta esimesel poolel olnud 95 miljonit krooni.

Registreeritud töötute arv on vähenenud alates 2010. aasta esimese kvartali lõpust. Kui esimeses kvartalis registreeritud töötute arv veel jätkas tõusmist (kokku 9% võrra), siis teises kvartalis toimus langus 15% võrra. Registreeritud töötute arv langes eelkõige hõivesse liikujate arvel. Poolaasta lõpus oli registreeritud töötuid kokku 81 050.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on võrreldes aastataguse ajaga teistest teenustest oluliselt rohkem kasvanud palgatoetuse, tööpraktika ja ettevõtluse alustamise toetuse maht. „Tegelikkuses oleme aasta alguses planeeritud mahud täitnud esimese poolaastaga. Seetõttu on ka nende teenuste osutamise eelarvet sel aastal suurendatud, saime 100 miljonit krooni lisaraha,“ ütles Paavel.

Võrreldes aastataguse ajaga on teistest teenustest rohkem kasvanud palgatoetuse ja tööpraktika maht. Kokku oli 2010. aasta esimesel poolaastal tööpraktika alustajaid 2269 ning palgatoetusega tööle asunud inimesi 5198.

Kasvanud on ka ettevõtluse alustamise toetuse saajate arv: 2010. aasta esimesel poolaastal oli neid 382, mis on kaks ja pool korda rohkem kui aasta tagasi. Toetusesaajate äriplaanide kohaselt luuakse kokku 626 uut töökohta.

Kui aktiivseid meetmeid on töötukassa osutanud prognoositust rohkem, siis kindlustushüvitiste kulu on olnud tänu prognoositust paremale majandusolukorrale tagasihoidlikum. Töötuskindlustushüvitisi määrati 2010. aasta esimesel poolel kokku 19 498 inimesele ehk kolmandiku võrra vähem kui eelmisel aastal. Kindlustushüvitist koondamise korral, mida hakati määrama alates eelmise aasta keskpaigast, on selle aasta esimesel poolel määratud 6541 inimesele. Tööandja maksejõuetushüvitist on sel aastal määratud 2664 inimesele ehk ligi sama palju kui eelmise aasta esimesel poolel.

Hetkel kuum