Kadri Jakobson • 13. august 2010 kell 6:55

Masu näpistab  ka advokaate

Kui arvati, et langus toob tööd ja raha vähemalt advokaatidele, siis suuremate advokaadibüroode 2009. aasta majandustulemused näitavad, et nii see polnud - pea kõikidel on kukkunud nii käive kui ka kasum.

Advokaatide sõnul on küll kohtuvaidluste hulk kasvanud, kuid tugev surve õigusabi hindadele on nende sissetulekut vähendanud.

"Tean, et paljud kolleegid lootsid 2008. aasta sügisel, et küll masu tingimustes tullakse 2009. aastal ja ostetakse üles ettevõtteid, tehakse investeeringuid, et enne euro tulekut madala hinnaga ettevõtted kätte saada, kuid tegelikkuses pole see realiseerunud. Mina nii optimistlik polnud ja võin öelda, et konservatiivsem prognoos on paika pidanud," sõnas omanimelise advokaadibüroo omanik Aivar Pilv.

"Lihtsas keeles öelduna: raha on lihtsalt turult kadunud. Kulutusi tehakse pigem ettevõtte säilitamiseks, oma elujärje hoidmiseks, vajalike kohustuste kandmiseks ja õigusteenuseid tarbitakse vähem. Või kui, siis väga konkreetsetel tingimustel. 2009. aastal oli selge surve, et advokaat oleks nõus pakkuma teenust tulemustasuna, kokkuleppehinnaga või ülimadala tunnihinnaga. Võib öelda, et väga palju pakkumisi ongi sellised, mida ei riski vastu võtta seetõttu, et tehtava töö hulk ja pakutav tasu selle eest on olnud niivõrd ebaproportsionaalsed, et real juhtudel on parem end selle tööga mitte siduda," rääkis turu kokkutõmbumisest Pilv.

Aivar Pilve advokaadibüroo käive 2009. aastal oli 20,3 miljonit krooni ehk ligi kümnendiku võrra väiksem kui aasta eest. "Üldises majanduskeskkonnas julgen pidada meie büroo tulemusi normaalseteks. 9% käibe langus on kardetust natuke parem tulemus," selgitas Pilv.

Pilve sõnul on turult ära kadunud välisinvesteeringud ning sellega seonduv õigusabi. "Kui Lätist ja Leedust, Skandinaaviast rääkimata, oli varem palju huvilisi ettevõtete asutamiseks või tütarettevõtete loomiseks Eestis, siis 2009. aastal oli see vitsaga pühitud," lisas vandeadvokaat.

Pilv: pankrottide laine jäi tulemata

Lisaks pole pankrotimenetlused advokaatidele loodetud lisatulu toonud.

"Kui varem arvati, et masu ajal tuleb tohutu pankrottide laine, siis õnneks on see osutunud pooltõeks. Enamik keskmisi ja suuri ettevõtteid on Eestis ellu jäänud ja see näitab nende tublidust. Nii suurt pankrotilainet, nagu 90ndate keskel, kus terve rida suuri ettevõtteid, pankasid ja kindlustusseltse pankrotti läks ja mis tõi kaasa väga palju vaidlusi ja tööd advokaatidele, pole olnud. Praegu on tohutu arv pankrotte, enamik neist on varatud ja lõpevad raugemisega või heal juhul võlausaldajate kokku pandud raha baasil minimaalsete menetlustoimingute läbiviimisega, kus suuri õigusvaidlusi ei peeta ja suuri varasid müügis pole," rääkis ta. "Õigusvaidlusi on palju, kuid rohkem on ka pragmaatilist mõtlemist. Kuna suured nõuded on seotud suurte riigilõivude ja kuludega, loetakse raha praegu Eestis rohkem kui paar aastat tagasi," lisas ta.

Pilve sõnul võidakse ju öelda, et majanduslanguse põhi on käes või läbi käidud ning on tunda stabiliseerumise märke, siis ettevõtjatega rääkides ei tunnista keegi, et tal läheb paremini, on rahavoog ja saab pankadest krediiti.

Kui advokaadibüroo Ruus & Vabamets käive oli 2008. aastal 10 miljonit krooni, siis 2009. aastal kukkus see 6 miljoni krooni juurde ehk 40% võrra. Kasum kahanes vastavalt 1,5 miljonilt kroonilt 230 000 kroonile.

"Numbrid on langenud muidugi. Ega advokaadid ei ela teisel planeedil," ütles Taivo Ruus. "Kui klientidel pole raha, et kõiki teenuseid osta, siis ostetakse vähem. Vaidlusi ja kohtuskäimisi on rohkem olnud, samas sellist tööd, kus kellelgi suured summad liiguvad ja teenuse eest oma taskust makstakse, on vähem. Praegu tundub, et see aeg hakkab läbi saama," selgitas ta.

Samas on büroo väljamakstud dividendid kasvanud 2008. aasta 2,75 miljonilt kroonilt 4,4 miljonile kroonile. Ruus ütles, et see summa on seotud ettevõtte jagunemisega. Mullu aprillis võttis oma osaluse advokaadibüroost välja Paavo Koch, kes on nüüd advokaadibüroo Arvisto ja Koch üks omanikke.

"Meil toimus eelmisel aastal jagunemine, üks omanik lahkus ettevõttest. Selles valguses meil väga halvasti polegi," selgitas ta. "See summa (dividendid - toim) ei anna objektiivset pilti turul toimuvast, sest see summa oli seotud Kochi lahkumisega. Tema dividendide nõue möödunud perioodide eest oli küllaltki suur ja jagunemisel andsime selle üle. Raha me tegelikult nii palju ei saanud, kahjuks," lausus Ruus.

Lihtsas keeles öelduna: raha on turult kadunud. Teenuseid tarbitakse väga konkreetsetel tingimustel.

Aivar Pilv, vandeadvokaat Advokatuuri juhatuse esimees, Raidla Lejins & Norcousi partner vandeadvokaat Toomas Vaher kinnitas, et kohtuvaidluste arv on kõikides advokaadibüroodes kasvanud.

"Kriisi tingimustes on kohtuvaidluste arv ja osakaal kindlasti kasvanud mitte ainult meil, vaid ka teistes büroodes. Käibe langus on seotud advokaatide teise tegevusvaldkonna kokkukuivamisega. See puudutab majandustehinguid, samuti normaalses majandustsüklis õigusabiga seonduvaid tegevusi - ettevõtete ostud-müügid ja äriline nõustamine õigusküsimustes. Tehingute arv on kahanenud, kuid kohtuvaidluste arv on kasvanud. Samal ajal pole vaidluste kasv kompenseerinud muu valdkonna langust," rääkis Vaher.

Hinnakokkulepetes tehakse erandeid

Hinnalangust advokaatide tasudes Vaher drastiliseks ei pea. "Surve hindadele on klientide poolt kindlasti suurem ja advokaadibüroode valmidus teha tugevate ning jõulisi läbirääkimisi pidavate klientidega hindades erandkokkuleppeid on ka kindlasti olemas. Mittetavapäraseid hinnatingimusi rakendatakse konkreetsete asjade ja klientide puhul tõenäoliselt rohkem kui tõusva majandustsükli puhul," lausus ta.

Advokaadibüroo Sorainen käive vähenes eelmisel aastal Eestis 84,8 miljonilt 78,9 miljonile kroonile. Büroo omanik ja vanempartner Aku Sorainen tunnistas, et käive on mõnevõrra kahanenud.

"Põhjuseks on see, et kliendid on muutunud hinnatundlikumaks ning suuremaid tehinguid oli võrreldes varasemaga 2009. aastal vähem," ütles ta. "Kohtuvaidluste osa on turul kasvanud. Kui valdkonniti analüüsida, siis firmade ülevõtmine ja kinnisvaraõigus on kõvasti vähenenud, samas on kasvanud tööõiguse ja lepinguõigusega seotud õigusabiteenuste osakaal. Firmad soovivad varasemast palju hoolsamalt lepinguid sõlmida," selgitas Sorainen.

Ta lisas, et Sorainenil on väljakujunenud klientuur ja see on aastatega stabiliseerunud.

"Oleme saanud hakkama raske aastaga, samuti meie kliendid," ütles ta.

Advokaadibüroo Eipre & Partnerid juhi ja omaniku Terje Eipre sõnul oli bürool eelmiselt aastal tööd kindlasti rohkem, samas firma kasum kahanes mullu pea nullini. Kuna vähemalt poole ulatuses töötatakse pankrottidega, siis sellest ka väiksem käive ja kasum võrreldes aasta varasemaga. "Asi on selles, mis aastal ja kuidas pankrotihalduritele raha välja makstakse. Kui võtta töö olemasolu, mis mõnedel büroodel on ära kadunud, siis meil on tööd varasemast rohkem. Järgmisel aastal on siis ka käivet ilmselt topelt," sõnas ta.

Turul oli ka üksikuid erandeid. Nii näiteks kasvas Aavik & Partnerite käive mullu 19,6 miljonilt 20,9 miljonile.

Vandeadvokaat Maidu Kaasiku sõnul pole turul häda midagi ja tööd on piisavalt. Ta lisas, et nemad võtaks pigem inimesi juurde, et rohkem tööd teha. Väikese käibe kasvu taga on Kaasiku sõnul tehingute ettevalmistamine - ostud-müügid, ülevõtmised.

Hetkel kuum