Kadri Jakobson • 7. september 2010 kell 7:47

Riigikontroll: maksuamet pole piisavalt intresse sisse nõudnud

Riigikontroll heidab äsja avaldatud auditis ette, et maksu- ja tolliamet pole piisavalt tegelenud arvestusliku intressinõuete koostamise ja tulu sissenõudmisega.

Aasta jooksul oli maksukohustuslastele koostatud intressinõudeid kokku 533,6 miljoni krooni ulatuses. Vaatamata sellele oli arvestusliku intressi summaks eelmise aasta 31. detsembri seisuga 1,7 miljardit krooni, mille kohta nõudeid polnud esitatud.

Arvestuslik intress on tähtpäevaks tasumata maksusummadelt arvestatud intress, mille kohta pole maksukohustuslasele intressinõuet koostatud ning mille tõttu võib riigil jääda tulu saamata.

Riigikontrolli teatel tuleb senisest enam tegeleda arvestusliku intressi kohta intressinõuete koostamise ja maksukohustuslastele esitamisega, et oleks tagatud kogu võimaliku tulu sissenõudmine. Oma vastuskirjas auditiaruandele selgitas rahandusminister, et tehtud tähelepanekule on pööratud tähelepanu.

Riigikontroll avaldas täna autidi "Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus".

Hetkel kuum