Alyona Stadnik • 12. november 2010 kell 10:20

Harjo: Lõugas peaks kahju hüvitama

Distsiplinaarsüüteoga hinnatava kahju osas on esitatud Vello Lõugasele ettepanek kahju vabatahtlikuks hüvitamiseks, märkis Tallinna transpordiameti juht Andres Harjo.

Harjo sõnul vabastati Vello Lõugas ametist distsiplinaarsüüteo tõttu. „Tuvastatud distsiplinaarsüütegu seisnes volituste ületamises tellimuste esitamisel ning seoses sellega kaotas ta usalduse,“ kommenteeris Harjo.

Distsiplinaarsüüteoga hinnatava kahju osas on esitatud Vello Lõugasele ettepanek vastavalt avaliku teenistuse seadusele (ATS) kahju vabatahtlikuks hüvitamiseks. „Vastavalt ATS-ile on Lõugasel kaks nädalat, kas esitada vastulause või kahju hüvitada,“ lausus Harjo.

Lõugase vabastamine leidis aset siis, kui talle oli tutvustatud distsiplinaarmenetluse kokkuvõtet, lisas transpordiameti juht.

Arvestades distsiplinaarsüüteo raskust ei olnud muud sanktsioonid kohased.„Vello Lõugasele mingit lahkumishüvitist ei makstud,“ rääkis Harjo.

Harjo sõnul esitas Mati Songisepp avalduse omal soovil lahkumiseks.

„Kuna Songisepp oli haiguslehel ja töösuhe temaga tulenevalt sellest peatunud, ei olnud võimalik tema suhtes otsustada distsiplinaarkaristuse kohaldamist,“ kommenteeris Harjo.

Kehtivate seaduste kohaselt aga tuleb lahkumisavaldus rahuldada hiljemalt 30 päeva jooksul. „Nii jõudiski kätte lahkumistaotluse rahuldamise tähtaeg ning puudus õiguslik alus selle rahuldamata jätmiseks,“ rääkis Harjo.

Millega nimetatud isikud plaanivad tegeleda või tegelevad ei ole Äripäevale teada.

Äripäev proovis eile mõlemale isikule helistada, kuid Songisepp ütles, et ei ole aega ajakirjanikuga rääkida ja viskas toru hargile. Lõugase telefon annab kogu aeg kinnist tooni.

Hetkel kuum