Väinu Rozental • 14. november 2010 kell 9:42

Tamsalu vallavanem: hankekonkurss lõikab läbi hilisemad pretensioonid

Kui ma hankekonkurssi ei korralda, siis on igal ühel õigus mind terroriseerida küsimustega, miks sai töö see või teine – selline lihtsalt on avaliku teenistuse võlu, ütles Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg.

„Ja tihti öeldakse siis ka, et tema oleks teinud odavamalt,“ jätkas Uudeberg. „Konkursiga me anname võimaluse teha odavamalt. Ja kui keegi pärast haugub, siis ma ei kuula teda.“

Tamsalu vallavalitsus on 2008. aasta 15. aprillil vastu võtnud määruse „Riigihangete korraldamise kord“ ja see on avaldatud ka Riigi Teatajas.

„Meil on riigihangete kord näitlikustatud ja seadustatud, aga samas, kui kohalikus omavalitsuses reglementeeritud korda ei ole, siis see ei tähenda, et seal lähtutaks valikuid tehes onupojapoliitikast,“ lausus Uudeberg.

Uudebergi andmeil vallas hetkel ühtki konkurssi ei käi. „Aga hiljuti oli meil siin üks väike teeremondi konkurss ja ehkki töö jäi umbes 40 000 krooni piirimaile ehk alla piirsumma, võtsime ikkagi erinevaid pakkumisi,“ rääkis Uudeberg. „Me ei läinud kellelegi juurde ja ei öelnud, et hea sõber, tee ära. Võtsime kolm konkureerivat pakkumist ja odavamaga tegime ära.“

Audru vallavanema Margus Joonase sõnul paneb riigihangete korraldamise määrus mänguruumi paika. „Et avalikkus teaks, mis reeglite järgi vallas mängitakse,“ lisas Joonas. „Endal lihtsam elada ja teistel ka turvalisem, sest teatakse, et antud vallas käivad asjad õiguspäraselt.“ Määrus riigihangete korraldamise kohta on üleval Audru valla kodulehel.

Kaubandus-tööstuskoja juht Toomas Luman osutas neljapäeval koja juubeli vastuvõtul peetud kõnes, et märkimisväärne osa eelarvevahenditest kasutatakse ära ostude kaudu, mis jäävad riigihanke piirmääradest allpoole. „Sellel põllul näen ma täna ulatuslikku tegematajätmist,“ rääkis Luman. „Kiire väljavõte Riigi Teataja andmebaasist näitab, et 240 omavalitsusest (Eestis on praegu 226 kohalikku omavalitsust – toim.) on oma hankepoliitika selles avaldanud vaid 27. Mõnevõrra rohkem on neid, kellel vastavad juhised dokumendiregistrist leitavad. See ei tähenda küll üheselt, et ülejäänutel need puuduks, küll aga on see märk läbipaistmatusest.“

 

 

Hetkel kuum