Indrek Kald • 18. november 2010 kell 7:36

Öö jooksul hääletas riigikogu läbi 89 eelarvemuudatust

Riigikogu jõudis eile kell kaks alanud ning öö läbi kestnud istungil täna hommikul kella 9.48ks hääletada läbi 89 tuleva aasta eelarve muudatusettepanekut. Kokku esitati 127 muudatuse soovi.

Kolmapäeval alanud istung lõppes täna kell 9.48, järgmise aasta eelarve teine lugemine jätkub juba kell 10 alanud istungil.

Eelarvele laekunud muudatusettepanekutest toetas rahanduskomisjon ettepanekut säilitada kõrgemate riigiteenijate ametipalk 2010. aasta tasemel kuni 2011. eelarveaasta lõpuni. Samuti leidis toetust ettepanek suurendada toimetulekupiiri määra 76,7 euroni kuus ehk pisut enam kui 1200 kroonini.

Eelnõu kohaselt kasvavad järgmisel aastal riigi tulud üle 2%, 5,7 miljardi euroni (89,4 miljardit krooni). Tulude kasv on seotud maksuliste tulude suurema laekumisega, suurim osakaal selles on käibemaksul ja sotsiaalmaksul.

Mittemaksuliste tulude panus eelarvesse, võrreldes 2010. aastaga, väheneb ligi 4% võrra. Eelarve kulude maht kasvab viis protsenti, kuue miljardi euroni (94, 2 miljardit krooni). Eelarve mahu suurenemise tingib muuhulgas kogumispensioni sissemaksete taastamine ning pensioniväljamaksete suurenemine seoses pensionäride arvu kasvuga, teatas riigikogu kantselei.

Eelarve pikaajaline ja ka järgmise aasta prioriteet on haridus, kasv on ligi 8%. Kaitsekulud suurenevad 1,9%ni SKPst ning sotsiaalvaldkonna kulutused kasvavad 154 miljoni euro võrra.

Toetuste laekumine kasvab 2011. aastal 12% võrra, 9,9 miljardi euroni, sh on välistoetusi kavandatud miljard eurot. Enim suureneb välistoetuste kasutamine 2010. aastaga võrreldes keskkonnaministeeriumil, siseministeeriumil ja sotsiaalministeeriumil.

Hetkel kuum