Kadri Paas • 21. november 2010 kell 9:24

Dalkia eelistaja astusviimaks oravaparteisse

Siim Kallase tütar, vandeadvokaat Kaja Kallas on juba pikemat aega ajanud Reformierakonna Eesti Energia-vastalist energeetikapoliitikat ning jaganud parteile juriidilist nõu konkurentsiõiguse küsimustes.

Reformierakonna pressiteates seisab,et "seni end vaid vaimult reformierakondlaseks pidanud Kallas pooldab tuliselt vaba konkurentsi ja liberaalset maailmavaadet".

Kallas sai viimati suuremat tähelepanu suvel, kui Reformierakond esindas jõuliselt Kallase nõuannetele toetudes Dalkia huve nn monopolide ohjeldamise seaduse menetlemisel.

Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ütles juuni alguses Äripäevale, et AS Tallinna Kütte ettepanekute monopolide ohjeldamise eelnõusse sissehääletamine hävitanuks Eesti Energia prügipõletustehase projekti.

Lihtsalt öeldes soovis Reformierakond nende auesimehe Siim Kallase tütre, ASi Tallinna Küte huve esindava vandeadvokaadi Kaja Kallase vormistatud kahe nn monopolide ohjeldamise seaduseelnõule esitatud parandusettepaneku abil anda Tallinnas tegutsevale Prantsuse taustaga soojatootjale eelise Eesti Energia ees.

Nimelt ütleb üks vandeadvokaat Kallase parandusettepanekutest, et hakkpuiduga köetav katlamaja võib sõlmida 12 aastaks eksklusiivlepingu. Teise ettepaneku järgi võib sellise leppe hinnaks olla kuni viis protsenti kõrgem kütte hind.

Dalkiale kuulub AS Tallinna Küte. Dalkiale kuulub ka Väo elektrijaam. Selle ainus konkurent on pealinnas Eesti Energiale kuuluv Iru soojuselektrijaam.

Riigile kuuluv Iru jaam toodab soojusenergiat gaasist, Väo kasutab soojatootmiseks hakkpuitu. Eesti Energial on aga valmimas Irus võimas prügipõletustehas. Kui oravatel ja keskparteil õnnestub Dalkia monopol seadusse raiuda, ei osta Eesti Energia prügipõletustehases toodetavat soojusenergiat keegi.

Kaja Kallas põhjendab oravaparteisse astumist sellega, et tegemist olevat kõige "teovõimelisema erakonnaga" Eestis.

"Reformierakonna näol on kindlasti tegemist taasiseseisvumisaja kõige teovõimelisema erakonnaga, kelle mitme idee vilju me täna naudime. Ma tõesti usun, et kui meie ettevõtetel läheb hästi, siis läheb hästi ka meie inimestel, sest toimiv ettevõtlus loob töökohti ja toob Eestisse investeeringuid," selgitas Kallas partei pressiteates.

Kallas ütleb erakonna pressiteates, et peab end poliitikas algajaks. "Poliitika on mind lapsest saadik huvitanud ja ma olen seda üsna lähedalt jälginud. Aga ma olen jõudnud punkti, kus ma soovin ise olla Eesti elu paremaks muutvate ideede arutelude juures ja osaleda pikaajalist mõju omavate strateegiliste otsuste vastuvõtmises. Poliitikuna soovin ma seista vaba konkurentsi eest. Pean väga oluliseks, et Eesti majanduses tekiks ka sisuline konkurents, mis aitaks hindu taskukohasena hoida," selgitas Kallas.

Kaja Kallas on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. 2007. aastal astus ta Estonian Business Schooli MBA ja hiljem juba EMBA programmi, kus ta on tänaseks EMBA programmi üks koolitajatest.

Kallas on vandeadvokaat, advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius partner ja Euroopa Kartellivastase Juristide Assotsiatsiooni liige. Kaja Kallas on spetsialiseerunud nii Euroopa kui Eesti konkurentsiõigusele.

Hetkel kuum