Indrek Kald • 21. detsember 2010 kell 9:03

Kultuuriministeerium: meie otsused on olnud õiged

Riigikontrolli tähelepanekud investeeringutoetuste jaotamisest pole oluliselt mõjutanud kultuuri- ja spordiobjektide projektide edenemist, maksumust ja kasutust, teatas kultuuriministeerium.

Seni tehtud otsused ei ole seadnud ohtu kultuurisektori toimimist, pigem on need arengut soodustanud. Need on loonud tingimusi kultuuriga tegelemiseks ja sellest osasaamiseks, soodustanud ka tervislike eluviiside harrastamist Eesti elanike poolt, märkis ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Ave Toots-Erelt.

Olukorras, kus prioriteediks on Euroopa struktuurivahendite maksimaalne kasutamine ainult investeeringuteks, puudutab uusehitiste ülalpidamiskulude katmise teema paljusid riigiasutusi. Kultuuriministeerium on tulnud nende vajaduste katmisega seni toime nii, et vajaminev lisaraha ei tuleks teiste asutuste või valdkondade arvelt. Seda enam, et riigieelarve muutub igal aastal, mõned kohustused lõpevad ja nende asemel saab võtta ette uusi projekte, seisab ministeeriumi teates.

Erinevalt auditis välja toodud arvamusest on riigiasutustele suunatud investeeringuotsused kooskõlas nii ministeeriumi strateegilise arengukava kui ka 1998. aastal kinnitatud kultuuripoliitika põhialustega, mis nõuavad riigi käitumist enda omandis olevate kultuuriasutuste suhtes heaperemehelikult ja perspektiivse omanikuna.

Ministeeriumi kinnitusel on kultuuri riiklikul rahastamisel ka investeeringute mõttes prioriteediks tegevuste sisu, innovaatilisus ja rahvuskultuuriline tähendus. Kõik auditis esile toodud investeeringud omavad ühe asutuse või valdkonna piiridest laiemat mõju ja rikastavad kogu kultuurimaastikku.

Kultuuriministeerium on varasemalt järelevalvekordasid täiustanud vastavalt riigikontrolli ettekirjutustele. Ministeeriumi eesmärk on muuta otsuseprotsess veelgi läbipaistvamaks, selle nimel tuleb jätkata investeeringutoetuste jaotamise juhendite täiendamist.

Seega on ministeeriumil kavas menetlusprotsessi veelgi täpsustada ja hakata olulisi etappe senisest veelgi põhjalikumalt dokumenteerima, sellega on juba alustatud, teatas kultuuriministeerium.

Kultuuriministeeriumi tegevus sai täna riigikontrollilt hävitava hinnangu. Investeeringute jaotamine pole läbipaistev, juhendeid ei järgita ning plaanid on suuremad kui eelarve, selgus täna avaldatud riigikontrolli hinnangust kultuuri ja spordivaldkonna investeeringute kohta.

Hetkel kuum