Silvia Kruusmaa • 21. detsember 2010 kell 9:43

Kuressaare volikogu komisjonides käib vassimine

Kuressaare linnavolikogu seitsme komisjoni viimase aasta protokollidest ilmneb, et viis neist on rohkemal või vähemal määral rikkunud neile antud volitusi või leiab protokollidest arusaamatusi.

Kuuel korral on komisjonid käinud koos ja vastu võtnud otsuseid nii, et kohal oli alla poole liikmetest, kuigi Kuressaare põhimääruse järgi on volikogu komisjon otsustusvõimeline vaid siis, kui kohal on vähemalt pooled liikmeist, sh esimees või aseesimees.

Eksimusi leidub teisigi, näiteks linnakodaniku- ja sotsiaalkomisjon on kord suurema, kord väiksema koosseisuga, kui ette nähtud, kirjutas Saarte Hääl. 

Selle kohta, et komisjonid otsustavad ka siis, kui neil põhimääruse järgi selleks õigust ei ole, märkis volikogu esimees Erik Keerberg, et põhimõtteliselt ei ole komisjoni otsus volikogu liikmetele siduv. “Komisjon on ellu kutsutud küsimuste laiapõhjalisema arutelu saavutamiseks," ütles ta ja lisas, et muidugi on kahetsusväärne, kui see laiapõhjalisus mingil põhjusel jääb saavutamata.

Hetkel kuum