Indrek Kald • 12. jaanuar 2011 kell 11:18

Euroopa Komisjon kehtestab ELi majanduskasvu eesmärgid

Euroopa Komisjon esitab täna iga-aastase majanduskasvu analüüsi, milles püstitatakse selged verstapostid, mille suunas Euroopa peaks eeloleval aastal liikuma.

Nende hulgas on kümme prioriteetset meedet, mis keskenduvad makromajanduslikule stabiilsusele ja eelarve kindlakäelisele konsolideerimisele, struktuurireformidele ja majanduskasvu suurendamisele. Analüüs juhatab sisse esimese nn Euroopa poolaasta, mis tähendab, et niipea, kui Euroopa Ülemkogu on analüüsis esitatud soovitused heaks kiitnud, peavad need peegelduma liikmeriikide poliitikas ja eelarves.

Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso sõnul algab iga-aastase majanduskasvu analüüsiga Euroopa integratsiooni uus etapp. See loob uue aluse Euroopa Liidu vastastikku sõltuvate majanduste paremaks juhtimiseks ja kooskõlastamiseks, märkis ta. "See on sidus ja terviklik kava, mis juhatab Euroopa tagasi majanduskasvu ja suurema tööhõive teele," lisas Barroso.

Esimene iga-aastane majanduskasvu analüüs tähistab ELi majanduse juhtimise uue tsükli algust. Analüüs koondab meetmeid, mis on tähtsad majanduskasvu taastamiseks lühiajalises perspektiivis, konkurentsis püsimiseks ja ELi ettevalmistamiseks 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks, teatas Euroopa Komisjon.

Majanduskasvu taastamisel keskendutakse integreeritud lähenemisviisile, pöörates erilist tähelepanu ELi 2020. aasta strateegia põhiküsimustele, mis on jagatud kolmeks peamiseks valdkonnaks. Nendeks on: majanduskasvu vältimatud eeltingimused (eelarve kindlakäeline konsolideerimise, makromajandusliku tasakaalustamatuse likvideerimine, finantssektori stabiilsuse tagamine), tööturgude mobiliseerimine ja töövõimaluste loomine (hoolitsemine selle eest, et inimestel oleks huvi tööl käia, pensionisüsteemide reformid, töötute tagasipöördumine tööturule, tasakaalu saavutamine sotsiaaltagatiste ja tööturu paindlikkuse vahel) ning majanduskasvu soodustamine (ühtse turu kogu potentsiaali kasutamine, erakapitali kaasamine majanduskasvu rahastamiseks, energia kulutõhus kättesaadavus).

Majanduskasvu analüüs on mõeldud kohaldamiseks ELis tervikuna ja seda muudetakse vastavalt iga liikmesriigi konkreetsele olukorrale.

Hetkel kuum