Marek Strandberg • 1. märts 2011 kell 21:00

Ootan korrektsemaid mõõtmistulemusi

Kirjutasin BNSi ja Emori juhtkonnale kirja, kus palun täpsustada nende mõõtmistulemusi seoses erakondade toetusega ning lisada neile nii kümnendkoht kui ka vea ulatus. See oleks igati korrektne, sest mis tahes teaduslikule käsitlusele apelleeriv mõõtmis- või hindamismeetod peab sisaldama ka võimalust kirjeldada mõõtmisvea ulatust.

Kiri ise on selline: Lugupeetud Emori ja BNSi esindajad. Pöördun teie poole järgmise palvega.

Nimelt on BNS tellinud ja TNS Emor avaldanud erakondade toetusprotsente, mis on saadud küsitluse tulemusena.

Iga mõõtmine, isegi selline loendamine, nagu viiakse läbi erakondade toetusprotsente uurides, sisaldab mõõtmisviga.

Viga, mis on andmete ja meetodi iseloomust lähtuvalt arvutatav.

Mis tahes mõõtmistulemusi on alati korrektne avaldada koos mõõtmisvea äratoomisega ning juhtudel, kui mõõtmise iseloom seda nõuab, ka vajaliku hulga koma järel olevate kohtadega.

Kuna 800se valimi puhul on üks inimene vastav 0,125%, on ilmselt korrektne avaldada uuringutulemused, kui need pretendeerivad teaduslikule mõõtmisele, ka vähemalt kümnendkoha täpsusega.

Käesolevaga kutsungi teid üles esitama andmed ning arvutus- ja mõõtmistulemused teaduslikus mõttes korrektselt ning esitama erakondade toetusuuringu tulemused vähemalt kümnendkoha täpsusega ning mõõtmistulemuste puhul näitama ära ka vea (näiteks standardhälbena).

Hetkel kuum