Eesti Energia uus IT-süsteem maksab 9 miljonit eurot

"See kliendiinfosüsteemide uuendus on kindlasti üks viimaste aastate suuremaid infosüsteemide arendusi Eestis," ütles Eesti Energia jaeäri ärisüsteemide juht Margus Simson.

Simson lisas, et praegu kasutab Eesti Energia oma majas loodud süsteemi, mille võimalused on ajale jalgu jäänud. "Uue süsteemi loomisel ei pidanud me otstarbekaks isearendatud süsteemi arendamiseks ja haldamiseks sadu inimesi palgal pidada, seetõttu otsustati uus süsteem sisse otsa," märkis ta.

Kompleksne lahendus. Simson täpsustas, et 9 miljoni euro eest ei vaheta Eesti Energia välja mitte ühte, vaid mitu erinevat suuremat süsteemi, mis peavad ladusat koostööd tegema. Ta möönis, et Eesti turult sellise suure tervikplatvormi tegijaid ei leitud. Suurem osa uuest platvormist osteti sisse firmast Oracle ja sinna juurde loodi täiendusi ja arendusi, mida oli tarvis just Eesti Energia tarbeks teha.

Uuendamisele läheb kliendihaldustarkvara, samuti vahetatakse välja mõõteandmete süsteem elektrinäitude kogumiseks. Uuendamisele lähevad ka osa dokumendihaldussüsteemist, võrguhaldustarkvara ja interneti iseteenindused.

Mitme suurfirma koostöö. Lisaks Oracle'ile on sellesse suurhankesse kaasatud ka Eesti päritolu IT-firmad Logica, Codeborne ja Webmedia.

Alates 2013. aastast on elektri vabaturul elektrinäitude kogujaks võrguettevõtja (Jaotusvõrk, Fortum, VKG jt), elektriarve väljastajaks aga erinevad elektrimüüjad, sealhulgas ka Eesti Energia. Avatud elektriturul kogub võrguettevõtja kuu esimestel päevadel kõikide klientide elektrinäidud, töötleb need tarbimiskogusteks ja esitab andmed elektrimüüjatele, kes väljastavad klientidele elektriarved. Sellest tingituna ühtlustab Eesti Energia elektrinäitude teatamise, aga ka arvete väljastamise aega.

Oma müügijuhtimis- ja kliendihaldustarkvara vahetas hiljuti välja ka Pindi Kinnisvara. Ettevõtte juhatuse liige Rein Pütsepp rääkis, et nemad vahetasid oma CRM-tarkvara välja tänavu veebruaris ning see läks firmale maksma alla ühe miljoni krooni (64 000 euro). Uue tarkvara lõi neile Landmark Software, mille eesotsas on Fred Krieger. Uue süsteemi loomisega alustati eelmise aasta oktoobri lõpus, tarkvara kirjutati kolm kuud.

Juurutamisraskused. Pütsep tunnistab, et uue tarkvara esialgne juurutamine tõi kaasa palju lisatööd. Tuli ka andmeid lisada . Ja selle hoogtöö käigus oli vaja inimesi meelitada ja motiveerida. Tulemusega on ta aga väga rahul. Uus programm on praegu veel ka oluliselt suurem, kui jõutakse kasutada.

Hetkel kuum