Anne Oja • 13. aprill 2011 kell 15:23

Regionaaltoetused ulatusid 2010. aastal üle 98 mln euro

Regionaalministri haldusalas olevast 26 erinevast toetusmeetmest ja -programmist eraldati 2010. aastal projektidele toetust üle 98 miljoni euro. Rahastamisotsused tehti 1983 projekti elluviimiseks.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul näitab ülevaade 2010. aasta toetustest taas, et need, kes räägivad, et Eestis puudub regionaalpoliitika, on sügavalt eksiteel. „2010. aastal kasvasid regionaaltoetuste väljamaksed 20% – kui 2009. aastal maksti toetusi välja 61 miljoni euro ulatuses, siis 2010. aastal oli väljamaksete maht 76 miljonit eurot. Uute projektide elluviimiseks toetusotsustega kinnitatud summad ulatusid aga juba ligi 100 miljoni euroni. Kõik need vahendid aitavad elukeskkonna kvaliteeti hoida ühtlasena üle kogu Eesti ja loovad uusi töökohti. Meie poliitika eesmärgiks on tugevad regionaalsed keskused, mis pakuvad tööd ja tagavad teenused ka tagamaade elanikele,“ sõnas Kiisler.

Siseriiklikest programmidest eraldati toetust 1 836 projektile, summas 5,6 miljonit eurot. Välistoetusi sai 147 projekti, summas 92,5 miljonit eurot.

Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavate „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ meetmete kogumaht aastateks 2007-2013 on üle 388 miljoni euro, millest oli 2010. aasta lõpuks toetusotsustega kaetud 219 miljonit. Toetuste väljamaksete osas oli 2010. aasta rekordiline: elukeskkonna arendamisele suunatud toetusi maksti välja 66 miljonit eurot (2009. aastal 58 miljonit eurot). 2010. aastal sai toetust 82 uut projekti. Nende hulgas eraldati toetust väljaspool Tallinna asuva 18 kooli, 19 lasteaia, 7 sotsiaalkeskuse, 3 raamatukogu, 1 reisiterminali ning 14 kultuuri- ja spordikeskuse ehitamiseks või renoveerimiseks.

Oluline osa toetusest on suunatud ettevõtluse elavdamiseks – toetatakse turismi- ja tootmisettevõtete jaoks vajaliku tugiinfrastruktuuri loomist.

Hetkel kuum