Anne Oja • 14. aprill 2011 kell 14:49

Alamets: toetusrahade maksmine jätkub

EASi juht Ülari Alamets ei avalda puudustega projekte, toetusrahade väljamakseid EAS tema kinnitusel ei peata.

Järgnevad Ülari Alametsa vastused Äripäeva küsimustele.

Milliste projektide juures leiti puudusi?

Kuna tähelepanekud on alles esialgsed ning audit ei ole kinnitatud, asub Eesti alles omapoolseid selgitusi andma, mistõttu võivad osad tähelepanekud ära langeda. Auditi lõppraporti kinnitamiseni on konkreetseid projekte puudutav info konfidentsiaalne.

Kes nende projektide abikõlblikkuse eest vastutas ja kas need inimesed töötavad siiani EASis?

EAS rahastab tuhandeid projekte, mis sisaldavad mitmeid kümneid tuhandeid erinevaid kuluridasid, nt reisiarved, taksotšekid, tööajatabelid jne jne. EAS on rakendanud põhjalikke kontrollisüsteeme, mida sageli on nimetatud bürokraatlikeks nagu „mitme silma printsiip“, automaatsed kontrollid infosüsteemis jne, kuid veamäära viimine nullini on ülimalt kallis ja ilmselt ka võimatu. Juhtimis- ja kontrollisüsteem on kompleksne struktuur, kuhu kuuluvad menetlejad, raamatupidajad, järelevalvespetsialistid, audiitorid. Kuniks kontrolli teostavad inimesed, on loomulik, et vahel lipsab sisse ka mõni viga, mida ka topeltkontrollisüsteemid kinni ei võta.

Veelkord, kuna tähelepanekud on alles esialgsed ning audit ei ole kinnitatud, asub Eesti alles omapoolseid selgitusi andma, mistõttu võivad osad tähelepanekud ära langeda.

Mis neist inimestest edasi saab; kas nad jätkavad oma tööd, viiakse üle teisele tööle või peavad lahkuma?

Maksed katkestati ajutiselt. Eestile on antud kaks kuud omapoolse vastuse saatmiseks Euroopa Komisjonile EASi juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta. Kulude lõplik abi- või mitteabikõlblikkus selgub alles auditi lõpparuande kinnitamise järel. Seega on kontrollisüsteemi toimimisele ja sealhulgas inimeste töösoorituse kvaliteedile vara hinnanguid anda.

Mida maksete peatamine Eesti riigiasutustele ja ettevõtetele, kes teie kaudu abiraha saavad, kaasa toob?

Kliente, sh riigiasutusi ja ettevõtteid, otsus kuidagi ei mõjuta, sest maksete ajutise katkestamise perioodil jätkatakse projektide rahastamist eelarvesse planeeritud struktuurivahendite ja sildfinantseerimise arvelt. Väljamakseid tehakse tavapärases rütmis, jätkub ka uute taotluste vastuvõtt ja haldusotsuste tegemine.

Hetkel kuum