Kadi Heinsalu • 4. juuni 2011 kell 6:10

Ravimifirmad suurendasid mullu otsetoetusi meedikutele

Ravimiameti koondandmed 2010. aasta kohta esitatud reklaamiaruannetest näitavad, et otsetoetused arstidele ja farmatseutidele üritustel osalemiseks suurenesid pisut mullu, samuti pandi rohkem turundusraha retseptiravimite reklaamürituste alla.

Käsimüügiravimite reklaamüritusi arstidele/apteekritele korraldati mõnevõrra vähem kui möödunud aastal. Kui 2006. aastal korraldati 130, 2007. aastal 92, 2008. aastal 62 üritust ja 2009. aastal 171 üritust, siis 2010. aastal korraldati 124 üritust. Samas on käsimüügiravimite näidiseid jagatud rohkem kui eelnevatel aastatel. 2010. aastal jagati 16 746 näidist, 2009. aastal jagati 13 356 käsimüügiravimi näidist, 2008. aastal 13 358, 2007. aastal 13 730 ja 2006. aastal 10 271.

Retseptiravimite reklaamüritusi arstidele/apteekritele nii Eestis kui ka väljaspool Eestit korraldati möödunud aastal rohkem kui 2009. aastal. Kui 2009. aastal oli korraldatud ürituste arv 1357, siis 2010. aastal oli vastav number 1882. Võrreldes 2009. aastaga on oluliselt langenud jagatavate retseptiravimite näidiste arv. Kui 2009. aastal jagati 81 440 retseptiravimi näidist, siis 2010. aastal oli see number 63 305. Eelneval kahel aastal jagati retseptiravimeid 2007. aastal 82 306 ja 2008. aastal 68 444 näidist.

Proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks antud toetuste osakaal on 2009. aastaga võrreldes natuke tõusnud. Kui 2009. aastal toetati nimetatud üritustel osalemist 19 553 133 krooniga, 2008. aastal 24 215 976 krooniga, 2007. aastal 25 099 758 krooniga ja 2006. aastal 18 655 975 krooniga, siis 2010. aastal oli nimetatud toetuste kogusumma 20 482 154 krooni. Arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste läbiviimist toetati 2010. aastal 7 822 337 krooniga, 2009. aastal 6 146 416 krooniga, 2008. aastal oli vastav summa 6 752 123 krooni, 2007. aastal 6 910 572 krooni ning 2006. aastal 5 822 741 krooni.

Reklaamiaruande kohustus tuleb 1. märtsil 2005. aastal jõustunud ravimiseadusest ning aruandeid esitatakse Ravimiametile alates 2006. aastast.

Ravimiseaduse § 83 lõike 6 kohaselt esitab ravimi müügiloa hoidja iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelmisel aastal proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teaduslike ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning allahindluste kohta.

Reklaamiaruanded esitavad ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad, kuid veterinaarravimite reklaami tehti 2010. aastal tagasihoidlikult.

Hetkel kuum