Silvia Kruusmaa • 7. juuli 2011 kell 12:04

Pevkur: Eesti eakad käivad aktiivselt tööl

Eesti vanemaealised on Euroopa võrdluses aktiivsed töölkäijad ning nende tööhõive püsis kõrge ka kriisi ajal, ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Euroopa sotsiaal- ja töövaldkonna ministrid kohtuvad Poolas 7.-8. juulil. Kohtumisel käsitletakse põlvkondade solidaarsuse ja demograafilise olukorra muutusest tulenevaid küsimusi. Poola eesistumise üks põhiteema on vananev elanikkond ning sellest tulenevad muutused tööjõuturul.

„Kogu Euroopa elanikkond vananeb ja selle tõsiasjaga tuleb arvestada kõigis valdkondades. Sageli kiputakse tööjõu vananemist käsitlema probleemina, aga pigem tuleks seda käsitleda kui väljakutset ja võimalust,“ ütles Pevkur Poolas peetud sõnavõtus. „Eesti  vanemaealised on Euroopa võrdluses üsna aktiivsed töölkäijad. Vanemaealiste tööhõive püsis üsna kõrge ka kriisi ajal. Seda taset aitas hoida ning praeguseks juba kasvatada nii eakate töölkäimist soodustav maksukeskkond kui ka vanemaealistele suunatud tööturul püsimist ja tööturule naasmist toetavad meetmed,“ lisas Pevkur.

Hetkel kuum