7. september 2011 kell 8:51

Saksa kohus kiitis euro päästmise heaks

Saksa põhiseaduslik kohus Karlsruhes otsustas täna, et Saksamaa miljarditesse ulatuvad panused euro päästemehhanismi on vastavuses riigi põhiseadusega.  Küll aga peab parlament saama euro päästmise küsimustes tulevikus rohkem sõnaõigust.

Kohus lükkas tagasi taotlused lõpetada meetmed Kreeka abistamiseks ja euro päästemehhanismi rakendamiseks. Sellega on ühtlasi saanud kinnitust Saksamaa valitsuse europoliitika.  Saksamaa miljarditesse ulatuv abi kriisiriikidele ei riku kohtu hinnangul põhiseadust. Kohtu president Andreas Vosskuhle toonitas siiski, et otsust ei tohi „valesti tõlgendada kui põhiseaduslikku vekslit teiste päästepakettide jaoks“. Maksed ei tohi muutuda automaatseteks, abipaketid peavad olema selgelt defineeritud ning parlamendisaadikutele peab jääma võimalus kontrolliks ning ka paketist väljaastumiseks.

Kohtu otsus puudutas Kreeka päästmiseks tehtud otsuseid aastast 2010. Eelmisel aastal koostatud päästepakett, milles Saksamaa osales Kreeka abistamises tagatistega summas 123 miljardit eurot täitis kohtunike hinnangul kõik vajalikud kriteeriumid. Kriitikute väide, nagu koormaks miljarditesse ulatuv teistele riikidele antav abi kriisi korral Bundestagi eelarveplaane ja rööviks neilt otsustusõiguse, kohtu arvates paika ei pea. Kehtivas finatsstabiilsuse seaduses on toetuse maht ja eesmärk kindlaks ajaks paika pandud ning seega jääb nii valitsusele kui parlamendile oma suveräänne otsustusõigus.

Saksamaa valitsus peab aga tulevikus saama kõigi edasiste päästepakettide jaoks parlamendi eelarvekomisjoni heakskiidu. Põhjendus – vastavalt põhiseadusele on kontroll eelarve üle „põhjapanev osa demokraatlikust enesemääramisõigusest“ ning peab jääma parlamendi kätesse.

Küsimuse Kreeka abistamise vastavusest põhiseadusele esitasid Karlsruhe kohtule Saksa tuntud Euroopa- ja Euro-kriitikud, teiste seas riigiõiguse ekspert Karl Albrecht Schachtschneider Erlangen-Nürnbergi ülikoolist ning konservatiivist parlamendisaadik Peter Gauweiler.

Börs reageeris kohtu otsusele tuntava tõusuga: Dax tõusis kohati kuni 3 protsenti 5355 punktile.

Autor: Katri Soe-Surén

Hetkel kuum