Carri Ginter • 15. september 2011 kell 21:00

Puudustega kauba asendamisest keelduda ei saa

Euroopa Kohus tegi hiljuti otsuse, milles leidis, et puudusega kauba "asendamine" ei piirdu üksnes puuduseta asenduskauba üleandmisega - asenduskaup tuleb panna täpselt samasse olukorda, milles kaup oli puuduse ilmnemise hetkel. Ühtlasi leidis kohus, et isegi juhul, kui kauba asendamise kulud on ebamõistlikud, ei saa müüja puudustega kauba asendamisest keelduda.

Euroopa Kohtul tuli lahendada Saksamaal tõusetunud küsimused, kus sarnaselt Eesti õigusega annab seadus müüjale õiguse asja parandamisest või asendamisest keelduda, kui see toob kaasa ebamõistlikud kulud. Ühel juhul ostis tarbija põrandaplaadid, millelt ta pärast paigaldamist avastas tumedad laigud, mida ei saanud kõrvaldada. Seega jäi üle ainult plaatide täielik väljavahetamine.

Ostja ja müüja vahel tekkis vaidlus, kes kannab plaatide väljavahetamise kulud.

Teisel juhul tekitas erimeelsusi nõudepesumasin, sest paigaldatud masinal tuli ilmsiks rike, mis oli sel olnud juba enne. Samuti selgus, et masina parandamine on võimatu ning see tuleks asendada. Ostja nõudis, et müüja mitte üksnes ei toimetaks uue nõudepesumasina kohale, vaid ühtlasi paigaldaks selle ja viiks katkise masina ära või tasuks vana masina transpordi ja uue paigaldamise kulud.

Kohus leidis tarbija kasuks, et "asendamine" ei ole piiratud üksnes asenduskauba üleandmisega. Müüja peab katma ka paigaldusega seonduvad kulud sõltumata sellest, kas tal oli algselt kohustus ostetud kaup paigaldada või mitte. Kui ostetud kaubal ilmneb puudus, ei ole müüja oma kohustusi korrektselt täitnud. Seetõttu, kui kauba asendamine on ainuke võimalik parandusmeede, ei tohiks müüjal olla õigust sellest keelduda. Siiski võib hüvitamisele kuuluvat summat teatud juhtudel piirata. Näiteks situatsioonis, kus köögimööbel on ostetud Soomest ja seda Eestis lahti pakkides selgub, et kapi uks on valet värvi, võib tekkida olukord, kus ka tarbijal tuleb leppida, et kauba vahetamise kulud kaetakse vaid osaliselt.

Niisiis, kui oled paigaldanud uue mööbli ja avastad sellel puuduse, ei pea sa juba paigaldatud toodet ise lahti võtma. Võid nõuda, et müüja tuleks ja vahetaks selle välja või hüvitaks sulle kauba eemaldamise ja asenduskauba paigaldamise kulud. Kauba asendamisest müüja liialt suurtele kulutustele viidates keelduda ei saa.

Hetkel kuum