Indrek Kald • 28. september 2011 kell 9:37

Pooled eestlased peavad ettevõtlust ebaausaks

Veidi enam kui pooled Eesti elanikest arvavad, et ettevõtlus pole usaldatav. Kolmes Balti riigis tehtud uuringust selgub, et enim umbusaldavad oma ettevõtlust leedukad.

84% elanikest peab Leedu ettevõtlust ebausaldusväärseks, samas kui Lätis ja Eestis on samal arvamusel vastavalt 72% ja 53% elanikest.

Kolmes Balti riigis üheaegselt läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et eestlased suhtuvad ettevõtlusesse teiste Balti riikidega võrreldes kõige positiivsemalt:  24% eestlastest usuvad, et ettevõtlus on ebaaus, 29% usuvad, et ettevõtlus on pigem ebaaus kui aus – kokku 53%. Kuigi võrdlusena võib protsentuaalsus tunduda positiivsem, on üldine tendents siiski negatiivne.

"Üllatuslikult tuli uuringust välja, et energeetika, kütuse ja looduslike ressurssidega seotud ettevõtted olid kõige vähem usaldusväärsed kõigis kolmes riigis. Samal ajal märgiti IT-ettevõtteid kõige vähem mitteusaldusväärsetena," ütles uuringu tellija Jaan Vare, kommunikatsioonibüroo Vare & Jaakkola partner.

Uuringu tulemuste põhjal usuvad Eesti elanikud Läti ja Leedu elanikega võrreldes kõige enam ettevõtete enda kohta avaldatud andmete õigsusesse. 57% Eesti elanikest pigem usuvad ja usaldavad ettevõtete poolt avaldatud teavet, Lätis on samal arvamusel 36% elanikkonnast ning Leedus 20%.

Ettevõtlusesse umbusuga suhtuvate inimeste hulk on suurim Leedus. 27% sealsetest elanikest ei usalda üldse ettevõtteid puudutavat teavet ning 45% pigem ei usalda seda teavet (kokku 72%). Lätis on 14% inimesi, kes ei usalda üldse, ning 39% neid, kes pigem ei usalda sellist teavet (kokku 53%). Eestis seevastu ei usalda 7% üldse ning pigem ei usalda ettevõtteid puudutavat teavet 20% vastanutest (kokku 27%).

Avaliku arvamuse uuringu viis läbi uuringufirma RAIT (Eestis Faktum & Ariko)  suhtekorraldusfirmade Vare & Jaakkola (Eesti) Nova Media (Leedu) ja Baltic Communication Partners (Läti) tellimusel. Uuringu käigus küsitleti augustis 1017 inimest Leedus, 1063 inimest Eestis ja 1047 inimest Lätis.

Hetkel kuum