Silvia Kruusmaa • 4. oktoober 2011 kell 10:09

Laar esitab Kaitseväe juhatajaks Riho Terrase

Kaitseminister Mart Laar esitab valitsusele pärast riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha ärakuulamist ettepaneku nimetada järgmiseks Kaitseväe juhatajaks brigaadikindral Riho Terras, kes praegu teenib Kaitseväe Peastaabi ülemana.

Rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt nimetab Kaitseväe juhataja ametisse valitsus kaitseministri ettepanekul ning võttes arvesse riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Praeguse Kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneotsa viieaastane ametiaeg lõppes selle aasta detsembris. 

Kaitseminister Laari sõnul oli Kaitseväe juhataja kohale mitmeid tugevaid kandidaate, kuid brigaadikindral Terrasele langes valik kolmel peamisel põhjusel. „Riho Terrasel on tänu oma senisele elu- ja teenistuskäigule väga hea ja tugev arusaam Eesti riigi toimimisest ning julgeolekupoliitiliste otsuste kujundamisest. Kaitseministeeriumi endise kantslerina on ta hästi kursis nii riigikaitse tsiviil- kui sõjalise poolega,“ ütles kaitseminister.

Samuti on Terras Laari sõnul tõestanud ennast hea organisaatorina. „Brigaadikindral Terras on teeninud kõikidel otsustustasanditel alates pataljoniülemast kuni peastaabi ülemani. Tema senine tegevus viitab selgelt tema otsustusjulgusele, mis on Kaitseväe juhataja puhul määrava tähtsusega,“ ütles kaitseminister Laar.

„Samuti on brigaadikindral Terrasel tugev rahvusvahelise koostöö kogemus nii välisoperatsioonilt Iraagis kui ka teenistusest kaitseatašeena Saksamaal. Ka kantslerina puutus Terras sageli kokku tipptasemel rahvusvahelise koostöö küsimustega,“ sõnas kaitseminister.

Brigaadikindral Terras teenib kaitseväes 1991. aastast. Ta on teeninud Kalevi pataljonis, olnud Vahipataljoni ülem, Kaitseliidu staabiülem, juhtinud Kaitseväe Peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonda, olnud peastaabi ülema asetäitja operatiivalal. Aastatel 2001-2004 oli Terras kaitseatašee Saksamaal, 2007. aastal teenis ta välisoperatsioonil Iraagis NATO väljaõppemissiooni staabiülema asetäitjana. Aastatel 2008-2010 oli ta Kaitseministeeriumi kantsler.

Terras on õppinud Tartu ülikoolis ajalugu, saanud magistrikraadi riigi-ja ühiskonnateaduste alal Bundeswehri ülikoolist, lõpetanud vanemstaabiohvitseride kursuse Balti Kaitsekolledžis ja Ühendkuningriigi Kuningliku Kaitseuuringute Kolledži Londonis (Royal College of Defence Studies).

Hetkel kuum