Indrek Kald • 19. oktoober 2011 kell 10:50

Ravimitootjad muutsid Äripäeva artiklite järel eetikakoodeksit

Ravimitootjate Liidu uus eetikakoodeks reguleerib senisest selgemalt koolituste, seminaride ja konverentside korraldamist, et oleks välistatud meelelahutus ja muu koolituseväline tegevus.

Ravimitootjate liit koostöös Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooniga (EFPIA) täiendas Eestis kehtivat heade turundustavade koodeksit artiklite 9 ja 16 osas. Artikkel 9 käsitleb koolituste, seminaride ja konverentside korraldamist.

Liidu juht Riho Tapfer eitas seost eetikakoodeksi muudatuste ning kevadiste Äripäeva artiklite vahel, kus käsitleti meelelahutuslikke koolitusreise ning arstidele suunatud üritusi. Algatus pärineb tema sõnul Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni EFPIA eestvedajate avaldusest mullu juunis. "Sellest lähtuvad ka Eesti koodeksi muudatused. Nimetatud muudatusi on juba rakendanud või veel rakendavad kõik ELi liikmesriigid," kinnitas Tapfer.

Artikli 16 muudatus kehtestab ühtsed nõuded kõikides Euroopa riikides raviminäidiste kasutamiseks. Muudatuse eesmärgiks on keskenduda eeskätt uute ravimite ravikogemuse võimaldamisele ravimi näidiste abil. Muudatus piirab raviminäidiste kasutamise aega kahe aastaga.

"Ravimitootjate liidu liikmete jaoks on üheks oluliseks tegevuse eesmärgiks edendada eetilistel väärtustel põhinevat ettevõtluskeskkonda," teatas Riho Tapfer. Sellega seoses on ellu kutsutud liidu eetikakomitee, mis menetleb erinevaid eetikaalaseid küsimusi lähtudes heade turundustavade koodeksist, lisas ta.

Muudatused hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2012 ja laienevad kõikidele liidu liikmetele. Riho Tapferi sõnul on muudatused oluliselt rangemad ja esitavad ravimitootjatele kõrgemaid nõudmisi kui tänane kehtiv seadusandlus.

Ravimitootjate liit on teinud ettepaneku sotsiaalministrile eelpoolnimetatud kõrgendatud eetiliste nõuete sisseviimiseks õigusaktidesse. Muudatuste jõustamine seaduse tasemel on vajalik selleks, et kõik ravimitootjad, ka need, kes ei ole liitunud ravimitootjate liiduga või ei kuulu EFPIAsse, järgiksid ühtseid eetilisi põhimõtteid, sõnas Tapfer.

Ravimitootjate liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegelevaid ettevõtteid. Kõik 23 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Eesti liit kuulub EFPIAsse, mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.

Hetkel kuum