7. november 2011 kell 21:00

Iga nõukogu liige vastutab isiklikult

Millisel seisukohal olid need nõukogu liikmed, kes tagasi kutsuti ja millisel seisukohal olid need nõukogu liikmed, kes hiljem nimetati? Minu kui ainuaktsionäri esindaja otsusega kutsuti Eesti Raudee nõukogust tagasi Tõnis Palts, rahandusministri ettepanekul Tõnis Haavel ja Tõnu Kõiv. Uuteks nõukogu liikmeteks määrati rahandusministri ettepanekul Viljar Arakas ja Andrus Kuusmann, majandusministri poolt Nikolai Stelmach. Tagasikutsutud kolm nõukogu liiget olid nende viie seas, kes hääletasid 5. juulil vedurite ostmise vastu, uued liikmed toetasid seda 4. augusti koosolekul. Sellest ei saa aga järeldada, et osa nõukogu liikmeid kutsuti tagasi seetõttu, et nad hääletasid vedurite ostu vastu. Seoses uue valitsuse tööleasumisega on tavapärane, et uuendatakse ka riigi osalusega äriühingute nõukogu koosseisu. See puudutab ennekõike riigikogu liiget Tõnis Paltsi, aga ka Tõnis Haavelit, kelle volitused olid lõppenud, ning Tõnu Kõivu, kes tõenäoliselt oli seal võrdlemisi juhuslikult. Tegu on juhusega, et nõukogu liikmete vahetus sattus samale ajale kõnealuse tehingu kaalumise ja otsustamisega. Rõhutan veel kord, et nõukogus tehtud otsuste eest vastutab iga nõukogu liige isiklikult. Minister Eesti Raudtee üldkoosoleku rollis pole andnud Eesti Raudtee nõukogule suunist selle tehingu tegemiseks või tagasilükkamiseks. Nagu juba ütlesin, pole ka nõukogus tehtud muudatuste eesmärk olnud selle tehingu heakskiitmine.

Toimetuselt: majandusminister eile riigikogus SDE küsimustele vastates.

Autor: Juhan Parts

Hetkel kuum