8. november 2011 kell 21:00

GPS hoiab autopargi korras

Kui autopark kasvab suuremaks paarist autost, muutub mugavaks pidada järge hooldustööde ja sõidukite heakorra üle GPS jälgimisteenuse abil.

Praegu on autoparkides tavaliselt kasutusel kaks meetodit - kas kogutakse kõik paberid ühte suurde mappi ja ehk kirjutatakse ka käsitsi üles, kus või millal midagi tegema peab, või on vastutaval inimesel Exceli fail, kus iga auto kohta kirjas mõni rida.

Sellised süsteemid toimivad, kuni paberikuhi on kindlas kohas või Exceli fail ei hävi või ei teki mitut koopiat, mille puhul lõpuks enam keegi kindel pole, missugune on päris õige. Samuti kaasneb seesuguste majapidamistega alati väike risk ja sõltuvus majapidamise peremehest - kui peaks temaga midagi juhtuma, võib kõik uppi lennata.

GPS peab arvet hoolduste üle. Kõikidel sõidukiga seotud hooldustöödel on aga mõni ühine joon - neid peab tegema mingil kindlal kuupäeval või mingi kindla läbisõidu järel. Kui kuupäevalisi tegevusi aitab meeles pidada Outlook või lihtne kalendrisse sodimine, siis läbisõidu puhul meelespidamine enam nii kerge pole.

Seepärast on mõistlik koondada seesugused tegevused kõik ühte kohta, mis tunneb nii kalendrit kui ka kella ning loeb ka autode läbisõite - GPS-jälgimisteenusesse. See annab suure hulga eeliseid senise paber-pastakas või Exceli fail meetodi ees.

Lähiaastad annavad veelgi enam põhjust kolida hoolduspäeviku pidamine ümber GPS-teenusesse. Peagi hakkavad nii sõidukitootjad kui ka sõidukitesse paigaldatavad seadmed rääkima nii palju ühist keelt, et ka tavaline jälgimisseade saab teada mootori ning muude oluliste sõiduki osade veakoode ning oskab informatsiooni hoolduste eest vastutava inimeseni toimetada.

Auto info saadetakse otse hooldusfirmasse. Teine loogiline käik on info kulgemine enam mitte ettevõtte palgal oleva hooldusjuhi kaudu, vaid info toimetatakse otse hoolduspartneri kätte.

Hoolduspartner tegeleb oma klientide hoolduste problemaatikaga ettevaatavalt ning saab seeläbi pakkuda kliendile mugavamat teenust ning mahtude kasvades ka konkurentsivõimelisemat hinda.

Autor: Jüri Tarkpea

Hetkel kuum