Artikkel
 • Kuula
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Sadama sobimatu kosilane pööritab vaidlusi

  Kaheksa kuud tagasi otsustas Tallinna Sadam, et sõlmib viimaste aastate ühe olulisema koostöölepingu Rail Garanti nimelise Venemaa päritolu ettevõttega, kes käivitab Muuga sadamas kokku üle 2 miljardi Eesti krooni (130 miljonit eurot) maksva konteinerterminali.
  Otsus riivas aga praegust monopoolset konteineriäri ajavat Muuga sadama operaatorfirmat, mille suuromanik on Anatoli Kanajev. Asjasse süvenemata ütlevad kõrvaltvaatajad, et transiidimagnaat pelgab lihtsalt konkurentsi ega taha Muuga konteinerterminali naabrusesse rivaali. Kuid samas on mõni ebaselge fakt kogu protsessi kulgemise kohta tekitanud küsimusi ka Tallinna Sadamale ning asjasse on pühendatud ka kaitsepolitsei ja riigikontroll.
  Kanajev on võtnud nõuks maksku mis maksab Rail Garanti terminali kerkimist Muugale ära hoida ning püüab seda saavutada kohtuveskite abiga. Seni pole vaidlused edukad olnud ja kohus on tagasi lükanud Muuga konteinerterminali omanikfirma Transiidikeskuse ASi kaebused. Kuid sellega vastasseis ei rauge.
  Transiidikeskus on vaidlusalusteks objektideks võtnud nii palju küsimusi, et protsessi jälgimine on muutunud tavakodanikule keeruliseks.
  Vaidlus pakkumiste üle. Üks esimene argument, millega Transiidikeskus vaidlusse sööstis, oli asjaolu, et väidetavalt oli kahe ettevõtte vahel juba möödunud sajandi viimasest aastast koostöölepe, millega Tallinna Sadam olla konteinerterminali operaatorile lubanud 27 hektarit hoonestusõigust. Et aga lepped näivad mitte kehtivat, otsustas Transiidikeskus siiski hoonestusõiguse ning konteinerterminali operaatori hankes osaleda ning konkureerida võrdsetel tingimustel.
  Kuid konkureerimisel saab Transiidikeskus Sadamalt vastu näppe, kui viimane otsustab Transiidikeskuse pakkumist vähendada, pidades olemasolevat käitlemismahtu ning tulemusi arvestades utoopiliseks käidelda hiigelterminalis 550 000 TEUd konteinereid. Number korrigeeriti 350 000 TEU-le. Transiidikeskusel on tagataskust võtta audiitorfirma KPMG analüüs, mis ütleb, et kuni hetkeni, kui Sadam pakkumisse ühepoolselt sekkus, oli Transiidikeskuse pakkumine Rail Garantist parem.
  Arusaamatused tegelikust lepingupartnerist. Aga mis imeettevõte on üldse Rail Garant, küsib Transiidikeskus järgmisena. Sadam langetas otsuse hanke võitja üle 8. märtsil, kuid ettevõte, kellega lepingud sõlmiti, asutati alles 9. märtsil, tõstatab Kanajev kaaskonnaga küsimuse, kas seaduslikult saab üldse tunnistada võitjaks ettevõtet, kes pole reaalselt hankes osalenud, vaid asutatakse alles pärast hankeprotsessi? Veelgi enam häirib asjassepuutuvaid ärimehi, et tegelikult pole kellelegi lõpuni teada, kes on Rail Garant Estonia taga. Eestisse registreeritud äriühingul on omanikeks mitmed off-shore firmad. See on ka ilmselt üks põhjuseid, miks kaitsepolitsei on väidetavalt end asjasse pühendanud, sest see võib ohtu kujutada ka kogu riigi julgeolekule. Nendes küsimustes aga kapo Äripäevale kinnitust ei anna, samas ei lükka ka ümber huvi konfliktse teema vastu.
  Lisaks kaebas Transiidikeskus tsiviilvaidluse korras Tallinna Sadama kohtusse, et tagasi nõuda summasid, mille nad on teinud, arvestades lepinguga lubatud laienemisplaane. Praegu ootab ettevõtte esindaja sõnul hagi maakohtus menetlemisotsust ning eelistungi aega, millega tahab transiidikeskus Tallinna Sadamalt 7,5 miljonit eurot kahjutasuks.
  Kolmanda vaidluse objektina on Transiidikeskus läinud palju kaugemale ning otsib abi Euroopa Komisjonist. Sinna esitati kaebus ebaseadusliku riigiabi osutamise eest, sest Transiidikeskus on veendunud, et tegi hankele parima pakkumise ning seda kinnitab ka nende tellitud KPMG audit, mille kohaselt tooks nende äri Rail Garanti omaga võrreldes 35 miljonit eurot rohkem tulu.
  Ehitatud valesti või siis mitte? Viimane trump on Transiidikeskusel konteinerterminali ala ehitustöödele võetud eksperthinnang. Tallinna Sadam peab seda küll ebapädevaks. Kuid OÜ Hendrikson & Ko koostatud hinnang ütleb üheselt, et sadam on konteinerterminali aluse maapinna rajamisel rikkunud detailplaneeringut. Eksimuse suurusjärk on ekspertide hinnangul 3,5 hektarit. Nimetatud numbri võrra rohkem on ekspertide hinnangul Sadam mere arvelt maad juurde võtnud ilma loata.
  Transiidikeskus on veendunud, et arvestades nii hanke ümber tekkinud vaidlusi kui ka ehitusvigu lükkub Rail Garanti terminali ehitus edasi ning riik võib saada sellest kahju nii rahaliselt kui ka maine kahjustumise läbi.
  Transiidikeskuse ASi juhatuse esimehe Erik Laidvee sõnul on tekkinud konfliktis kannataja pooleks Eesti riik, sest vaidluste tõttu uue konteinerterminali rajamise üle jääb riigil saamata tulu ning kannatab maine.
  Küsimustele vastab Erik Laidvee.
  Transiidikeskus tunnistati kohtus kaotajaks, miks vaidlused ei lõpe ja mille üle vaieldakse? Esiteks pole keegi veel midagi võitnud, vaid ühes vaidluses, mida võiks tinglikult nimetada riigihanke vaidluseks, tegi esimese astme halduskohus nende kasuks otsuse. Me esitame apellatsioonkaebuse, sest meie kaasus on tugev ning on piisavalt alust uskuda, et see hanke tulemus tühistatakse.
  Vaidlused on üldjoontes kahe asja üle. Esiteks, miks Tallinna Sadam muutis ühepoolselt meie pakkumust - sellele pole siiani adekvaatset põhjendust toodud. Kohtus väitis Tallinna Sadama esindaja, et meie esitatud pakkumust uues terminalis teenindavate konteinermahtude osas vähendati ühepoolselt seetõttu, et pakutud maht ei mahu territooriumile ära. Transiidi- ja logistikavaldkonnaga kursis olevad inimesed saavad aru, et see vastus on leebelt öeldes arusaamatu.
  Samuti on Tallinna Sadam on rikkunud meie omavahelisi lepingulisi suhteid. Täpsemalt, lihtsalt ei täida neid ning peab meile tagastama vähemalt 7,5 miljonit eurot investeeringuid.
  Riigihankega seonduvate vaidluste ringi tuleb lisada ka Euroopa Komisjoni käsitletav küsimus ebaseadusliku riigiabi andmisest - riigi ja Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahenditest rajatud infrastruktuur antakse riigile ja Sadamale majanduslikult ebasoodsama pakkumise teinud ettevõtte käsutusse järgmiseks 50 aastaks.
  Teine vaidluste ring on seotud sellega, et Sadam on ehitanud otseselt eirates kehtivat detailplaneeringut. Tallinna Sadam on ehitanud konteinerteminali laienduse Muugale 3,5 hektari ulatuses ettenähtust rohkem. See ei ole mitte meie, vaid Hendrikson & Ko ekspertide seisukoht. Sadama ehitustööde tulemusel on meie territooriumil toimunud vajumine 91 meetri ulatuses. Sisuliselt on aastate jooksul Tallinna Sadam olulisel määral ebaseadusliku ehitustegevuse ning erinevate nõuete rikkumisega põhjustanud olukorra, kus me enam ei saa rääkida võrdsest konkureerimisest teiste võimalike operaatoritega.
  Mida ütleb KPMG audit pakkumiste kohta? KPMG võrdles Muuga CT ja Transiidikeskuse ühispakkumust Rail Garant Grupi pakkumusega Tallinna Sadama kehtestatud kriteeriumide alusel ja jõudis järeldusele, et meie pakkumus on parem, sest tooks umbes 35 miljonit eurot rohkem tulu riigile.
  Arvestades eksperthinnanguid, mille Transiidikeskus on tellinud ja esitanud, kui tõenäoline on, et Rail Garant ei saagi alustada oma terminali ehitust? Jah, vaidlused võivad peatada ehitamise alustamise. Saage palun õigesti aru - me ei vaidle mitte Rail Garanti, vaid Sadamaga, kes oma seadusteirava käitumisega on põhjustanud antud olukorra. Transiidikeskus on äriettevõte ja vaidlemine pole meie jaoks tuluallikas. Oleme Sadamale pakkunud kompromissi. Juba 24. mail saatsime oma kirjaliku ettepaneku sadama juhatusele, mille alusel oleks saanud edasi tegutseda nii Rail Garant kui ka meie. Ametlikku vastust sellele ettepanekule pole ei meie ega majandus- ja kommunikatsiooniinisteerium saanud. Nii ei jäägi meil muud üle, kui oma õiguste ja majandushuvide eest kõikide seadusandlike vahenditega võidelda.
  Toonitan veel ühte asja - üks asi on meie ja Tallinna Sadama vahelised kohtuvaidlused ja teine asi on aga riigi maine. Sadama juhtkond on sundinud oma nõukogu ja selle kaudu omanikku võtma tarbetuid riske ja toetama majanduslikult ebasoodsamaid lahendusi.
  Meie esitame enda kaitseks dokumente, aga Tallinna Sadam ei suuda ei omanikule ega ka ajakirjandusele öelda, mis nime kannab see meie konkurentettevõte, kes osales konteinerterminali konkursil, mis on selle aadress, registri number. Samuti ei ole teada, kes on ettevõtte, mis hanke järel alles Eestis asutati, tegelikud omanikud. See kõik leiab aset olukorras, kus Sadama kaubavood vähenevad, bilansis istuvad ülehinnatud investeeringud infraobjektidesse, mis täna raha ei teeni ja samal ajal räägitakse imeplaanidest.
  Me ei pea tõestama, et me pole kaamel - paarkümmend aastat tegutsemist ning meie kasvav osakaal eesti konteinertransiidis on siiski avalik teave.
  Tallinna Sadam ei näe põhjust, miks peaks Rail Garanti konteinerterminali ehitus edasi lükkuma ning seni on Transiidikeskuse püüdlused seda teha ebaõnnestunud.
  Küsimustele vahendas vastused Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sven Ratassepp.
  Miks vähendas Tallinna Sadam ühepoolselt Muuga CT pakkumist? Sadam ei vähendanud ASide Transiidikeskuse ja Muuga CT ühispakkumist, vaid korrigeeris seda põhjusel, et see eeldas olemasoleva konteinerterminali ala ühendamist uue konteinerterminali alaga ning pakkumises toodud kaubamahtude täitmine eeldas mõlema terminaliala kasutamist. Seega oli ühispakkumisse lülitatud ka olemasoleva terminali mahtude edasine kasv, mille mõju tuli pakkumiste võrdlemiseks elimineerida. Kuna pakkuja polnud omalt poolt hinnangut andnud, arvestas Sadam hinnanguliselt olemasoleva terminali kaubamahu kasvuks 15 000 TEUd aastas järgneva 10 aasta jooksul ehk kuni taseme 300 000 TEU saavutamiseni. Korrigeeritud pakkumiste võrdlemisel oli nende rahavoogude nüüdispuhasväärtus väiksem kui Rail Garanti pakkumine.
  Kas Rail Garant Eestonial on mingi seos Venemaa ettevõttega Rail Garant? Vastavalt äriregistri väljavõttele kuulub RG Estonia 100%-liselt Euroopa Liidu liikmesriigis Küprosel registreeritud ettevõttele Rail Garant Limited. Samale Küprose ettevõttele kuuluvad kas täielikult või üle 50%-lise osalusega ka kõik teised Venemaal registreeritud ja Rail Garant ettevõtete gruppi kuuluvaid ettevõtted. Rail Garant grupi ettevõtete omavahelist seotust oleme nii ise kui ka audiitorite abiga varasemalt kontrollinud ja kinnitame, et Küprosel olev Rail Garant Limited omanikud on meile hästi teada ning nende nimed on varasemalt korduvalt pressis mainimist leidnud.
  Äripäev tutvus eksperthinnanguga, mille kohaselton Tallinna Sadam rikkunud ehitustingimusi rajades konteinerterminali ala 3,5 hektari võrra suuremana. Miks see pind valesti rajati? Peame mainima, et meie arvates ei ole OÜ Hendrikson & Ko koostatud hinnangu puhul tegu õiguslikult väga pädeva eksperthinnanguga ja seda eelkõige põhjusel, et hinnang planeeringumenetlusele on antud tutvumata oluliste planeeringu menetlusdokumentidega ja on seetõttu paljasõnaline ega arvesta kõiki asjassepuutuvaid dokumente.
  Kui hinnangu koostaja oleks selle koostamise ajal pidanud vajalikuks tutvuda kõigi asjassepuutuvate dokumentidega, oleks ta kindlasti Muuga sadama Idaosa detailplaneeringu seletuskirjast leidnud vajalikud selgitused. Nii Maardu Linnavalitsus kui ka Jõelähtme Vallavalitsus on kehtiva detailplaneeringu alusel väljastanud merelt hõivatud maa rajamiseks ehitus- ja kasutusload. Väljastatud ehitus- ja kasutuslubasid keegi vaidlustanud ei ole.
  Viidates ehitusveale võib Transiidikeskuse väitel Rail Garanti ehitus edasi lükkuda. Mis järgus on praegu Rail Garanti ehitusprojekt ja loa taotlus? Transiidikeskusel võib-olla õnnestub mõnd juriidilist võimalust kasutades ehitustegevus peatada. Siiani on nad üritanud seda korduvalt saavutada nii kohtutes kui ka erinevates ametiasutustes, senini tagajärjetult.
  Ehitusprojektide kooskõlastamine toimub konstruktiivselt ja pidevalt. Praeguseks on Rail Garant Estoniale Muuga linn väljastanud ehitusloa konteinerkraana rööbaste ehitamiseks territooriumile.
 • Hetkel kuum
Argo Alaniit: saagu „Welcome to Estoniast“ riiki tutvustav hotell
Käin välja idee ehitada kahe-kolme maailma suurima lennujaama lähedusse Eestit iseloomustav ja tutvustav butiikhotell kuni 200 numbritoaga, kirjutab Argo Alaniit arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Käin välja idee ehitada kahe-kolme maailma suurima lennujaama lähedusse Eestit iseloomustav ja tutvustav butiikhotell kuni 200 numbritoaga, kirjutab Argo Alaniit arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Tururiskid tõusevad: Lähis-Ida kriis eskaleerub, inflatsioon ja majandustulemused survestavad Wall Streeti
Kõik üksteist S&P 500’sse kuuluvat sektorit lõpetasid reede kahjumis. Aktsiaturud takerdusid peale raportit potentsiaalsest Iraani rünnakust Iisraeli vastu.
Kõik üksteist S&P 500’sse kuuluvat sektorit lõpetasid reede kahjumis. Aktsiaturud takerdusid peale raportit potentsiaalsest Iraani rünnakust Iisraeli vastu.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Graafikud: võrdle, kuidas sinu maakonnas ärid hakkama saavad
Kogu Eesti tundis 2023. aastal, kuidas majanduslikult keeruline aeg tegi oma töö. Ettevõtete koondamiste ja pankrottide tagajärjel vähenes töökohtade arv ja suurenes töötute hulk. Kuigi palgakasv jätkus, oli see hulga väiksem kui aasta varem. Vaatluse alla võtsime sel korral kaks maakonda, mis jäävad Harjumaalt ja Tallinnast vaadates Eesti teise otsa: Valgamaa ja Võrumaa. Need naabermaakonnad külgnevad Läti­ piiriga, mis võiks anda vähemalt geograafilise eelise ekspordiks.
Kogu Eesti tundis 2023. aastal, kuidas majanduslikult keeruline aeg tegi oma töö. Ettevõtete koondamiste ja pankrottide tagajärjel vähenes töökohtade arv ja suurenes töötute hulk. Kuigi palgakasv jätkus, oli see hulga väiksem kui aasta varem. Vaatluse alla võtsime sel korral kaks maakonda, mis jäävad Harjumaalt ja Tallinnast vaadates Eesti teise otsa: Valgamaa ja Võrumaa. Need naabermaakonnad külgnevad Läti­ piiriga, mis võiks anda vähemalt geograafilise eelise ekspordiks.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Metallitööstus sunnib end raskel ajal vastu võtma iga töö
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
IMFi juht sai heakskiidu järgmiseks ametiajaks
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) senine juht Kristalina Georgieva võtab ette uue viis aastat kestva ametiaja.
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) senine juht Kristalina Georgieva võtab ette uue viis aastat kestva ametiaja.
Kas rohepööre tähendab eurokommunismi? Või on see lihtsalt üks utoopia?
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
Volkswagen Golf 50: kuidas Põrnika järeltulijast kujunes hea auto mõõdupuu
Märtsi lõpus möödus pool sajandit päevast, mil algas Volkswagen Golfi tootmine. Ikoonilise Põrnika järeltulijast sai ettevõtte jaoks veelgi olulisem mudel.
Märtsi lõpus möödus pool sajandit päevast, mil algas Volkswagen Golfi tootmine. Ikoonilise Põrnika järeltulijast sai ettevõtte jaoks veelgi olulisem mudel.
IMFi juht sai heakskiidu järgmiseks ametiajaks
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) senine juht Kristalina Georgieva võtab ette uue viis aastat kestva ametiaja.
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) senine juht Kristalina Georgieva võtab ette uue viis aastat kestva ametiaja.
Suur ühisturu ümberkorraldus võiks süstida majandusse 300 miljardit aastas
Itaalia ekspeaminister Enrico Letta sai Euroopa Komisjonilt ülesande ühisturg päriselt toimima panna. Tema uurimisreisi viimane sihtkoht oli Tallinn.
Itaalia ekspeaminister Enrico Letta sai Euroopa Komisjonilt ülesande ühisturg päriselt toimima panna. Tema uurimisreisi viimane sihtkoht oli Tallinn.