Rainer Saad • 1. detsember 2011 kell 14:21

"Riik peab jääma euroalasse"

Kreeka peab jääma euroalasse ning saama aru, et tema majandus vajab otsustavaid reforme, ütles Kreeka peaminister Lucas Papademos.

„Kreeka inimesed tunnistavad vajadust suurteks majanduslikeks ja institutsionaalseteks muutusteks ning nad toetavad euroala liikmeks olemist,” ütles Papademos enda kirjas, mille ta saatis Euroopa Liidule, Euroopa Keskpangale ja Rahvusvahelisele Valuutafondile.

„Valitsus viib ellu kõik vajalikud meetmed, et rakendada 26. oktoobril 2011. aastal euroala tippkohtumise otsuseid saavutamaks majanduseesmärke,” ütles Papademos enda kirjas. „Valitsus jätkab eelarve konsolideerumise protsessi ja struktuurireformi, et kindlustada riigi rahanduse usaldusväärsus ja parandada riigi rahvusvahelist konkurentsivõimet.”

Papademose sõnul on Kreekale euroalasse kuulumine vajalik, et uuendada enda majandust, vaatamata majandusteadlaste soovitusele, kes on öelnud, et Kreekal oleks väljaspool euroala parem.

„Osalemine euroalas tagab hinnastabiilsuse säilimise, toetab finants ja majanduslikku stabiilsust ning lihtsustab rakendada sügavaid reforme majanduse elavdamiseks,” ütles Papademos. 

Hetkel kuum