Rein Järvelill • 1. detsember 2011 kell 21:00

Mina paneks oma raha riigi hallatavasse pensionifondi

Viimasel ajal on kuum teema riigi, valitsuse hallatavate fondide teema. Pean siinkohal silmas laiemalt avaliku sektorile kuuluvaid fonde: nii riigi- kui ka haigekassa reserve ja töötuskindlustuse vahendid. Oleme kuulnud peaministri kiitust, kui hästi tuleb rahandusministeerium toime oma reservide haldamisega.

Tahaksin rääkida kohustusliku pensioni fondidest. Valitsus on seadusega kehtestanud kohustuse koguda raha pensionieaks ja andnud pensionifondide haldamise erafondihalduritele. Meil on valida mitmekümne erineva fondi vahel, samas pole meil võimalik kasutada riigi teenust raha haldamisel. Miks?

Kui töötuskindlustuse vahendeid usaldab peaminister anda valitsuse haldurite kätte, miks ei saa me oma pensioniraha anda valitsuse hallata? Kohustuslike pensionifondide haldamine on halduritele väga hea ja riskivaba äri. Ühelt poolt oleme kohustatud oma pensioniraha koguma, teisalt pole fondihalduritel mingit kohustust me raha kasumlikult investeerida. Sõltumata fondi tootlusest võtab fondihaldur ligi 1% fondi mahust igal aastal endale. See summa pole mitte tühine number - riikliku kogumispensioni II samba fondides on meie raha ligi 1,1 miljardit eurot, seega tasume fondihalduritele ca 10 miljonit eurot aastas. Seda oleme kohustatud tasuma isegi siis, kui fondi tootlus on negatiivne. Siinjuures minu tervitused Swedbanki pensionifondile: maksin teile viimati fondihaldustasu ligi 152 eurot, samal ajal hävitasite minu pensionivara 100 euro võrra. Mille eest ma pean teile maksma?

Kuid ka teisiti on võimalik. Valitsuse hallatavaid reservid on samas mahus, üle miljardi euro, samas on valitsus neid viimastel aastatel hallanud oluliselt edukamalt kui erasektori fondid. Kui töötukassa võitleb selle vastu, et raha anda rahandusministeeriumi hallata, siis mina hoopis palun valitsust: võtke mu raha enda hallata!

Tahan valikuvõimalust. Valitsus peab looma oma kohustusliku pensionikindlustuse fondid. Olen kindel, et nende haldamiseks ei kulu valitsusel 10 mln eurot aastas. Samuti luban oma raha kasutada valitsuse eelarvedefitsiidi katmiseks, määrake vaid mõistlik intress. Mulle oleks see riskivaba rahapaigutus, sest usaldan valitsust.

Hetkel kuum