Silvia Kruusmaa • 13. detsember 2011 kell 7:33

Jäätmefirmade hankevaidluste tõttu tekib Tallinna 5 piirkonnas vabaturg

Seoses viies korraldatud jäätmeveo piirkonnas jäätmevedajatega sõlmitud lepingute tähtaegade lõppemisega tekib uuest aastast Haabersti, Põhja-Tallinna, Kristiine ja Kesklinna linnaosas ajutiselt vabaturu olukord.

Haabersti, Põhja-Tallinna, Kristiine (v.a Tondi- Järve) ja Kesklinna (v.a Vanalinna) jäätmeveo piirkondades korraldatud jäätmeveo lepingute lõppemise tõttu tekib alates 1. jaanuarist 2012 kuni riigihanke korras uue jäätmevedaja leidmiseni ajutine vabaturu olukord.

Aasta lõpuni kehtivad lepingud on sõlmitud Tallinna linna ning Adelan Prügiveod OÜ, Veolia Keskkonnateenused AS-i, Ragn-Sells AS-i ja Prügivedu Tallinn OÜ vahel. Neis piirkondades korraldatud jäätmeveo rakendamiseks kuulutas Tallinna Keskkonnaamet välja käitlusteenuse hanke, kuid hanke tulemused on vaidlustatud.

Seni on jäätmevaldajatel võimalik sõlmida tähtajatu jäätmeveoleping endise või tema enda poolt valitud jäätmevedajaga. Jäätmeveolepingu sõlmimine on kohustuslik vastavalt jäätmehoolduseeskirjale, selle üle teostab järelevalvet linnaosa valitsus ja Tallinna keskkonnaamet.

Keskkonnaamet soovitab sõlmida jäätmeveolepingu enne käesoleva aasta lõppu, et oleks tagatud prügiveoteenuse saamine kohe uue aasta algusest.

Teenustasu suurus jäätmete vedamiseks kujuneb poolte kokkuleppel. Tallinna linna haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveopiirkondades kehtivaid hindu on võimalik võrrelda Tallinna linna veebilehel.

Tallinna haldusterritooriumil pakuvad jäätmeveo teenust AS Ragn-Sells, Veolia Keskkonnateenused AS, Adelan Prügiveod OÜ, OÜ Prügivedu Tallinn ja VSA Eesti OÜ.

Senine vedaja on kohustatud ainuõiguse lõppedes jäätmemahutid tasuta ära vedama. Jäätmevedajal ei ole õigust nende poolt rendile antud mahuti äraviimise eest lisatasu küsida.

Korraldatud jäätmeveo uuesti rakendumisel lõpevad vabaturu tingimustes ajutiselt sõlmitud jäätmeveolepingud vedajapoolse lepingu ülesütlemisega kuna vedaja, kes ei ole riigihanget võitnud, ei oma õigust piirkonna teenindamiseks. Korraldatud jäätmeveo uuesti rakendumisel teatatakse jäätmevaldajaid kirjalikult.

Hetkel kuum