Meelis Mandel • 18. detsember 2011 kell 7:11

Raamatupidamise eeskirjad sunnivad firmasid üleöö omakapitali tõstma

Raamatupidamisreeglistiku muutmine viib paljude ettevõtjate tegevuse uuest aastast vastuollu äriseadustikuga ning sunnib firmade tegevuse lõpetama või omanikke viivitamatult omakapitali lisasissemakseid tegema.

Järgneb Andris Jegersi kommentaar.

Raamatupidamise Toimkonna plaanide kohaselt uue aasta alguses rakendatavad raamatupidamiseeskirjade muudatused avaldavad olulist mõju paljude väikese ja keskmise suurusega äriühingute finantsaruannetele.

Seejuures vähendavad immateriaalse põhivaraga seotud uuendused juhendite jõustumisel või vahetult peale jõustumist paljude Eesti head raamatupidamistava rakendavate äriühingute omakapitali.

Kõige suurema löögi alla sattuvad seejuures kõrge lisandväärtuse loomisele suunatud alustavad ettevõtjad tehnoloogia, farmaatsia ja muudes sarnastes innovatsioonile pühendunud sektorites, mis on senise tegevuse käigus RTJ (Raamatupidamise Toimkonna juhendi) alusel arendusväljaminekuid kapitaliseerinud.

Uuendatud RTJ eelnõu keelab arendusväljaminekute kapitaliseerimise ning esitatud rakendusjuhiste kohaselt tuleb kapitaliseeritud arendusväljaminekud bilansist välja kanda hiljemalt 1. jaanuaril 2012.

Muudetud juhendite jõustamise ajakava realistlikult hinnates on ilmne, et jõustatakse reeglid, mis nõuavad paljude ettevõtjate vara bilansilise väärtuse kohest vähendamist ilma, et ettevõtjatele antaks mõistlikus ulatuses aega juhendite muudatuste mõju analüüsimiseks ning äriseadustikust tulenevate netovara nõuete täitmist tagavate meetmete kasutuselevõtuks.

Raamatupidamisreeglistiku muutmine viib suure tõenäosusega paljude ettevõtjate tegevuse kohe vastuollu äriseadustiku netovara nõuetega ning sunnib äriühingute tegevuse lõpetama või omanikke viivitamatult omakapitali lisasissemakseid tegema.

KPMG hinnangul ei ole juhendite muutmine tänases olukorras kuidagi kooskõlas ettevõtjatele reklaamitava halduskoormuse vähendamise ja arvestuse lihtsustamise suunaga.

Hetkel kuum